Allmänna råd

Dessa allmänna råd kompletterar de allmänna råd som du kan hitta på Folkhälsomyndigheten.se.

Sars-cov-2 är ett virus där vi blir sjuka genom att andas in aerosol, mikrosmå små vattendroppar innehållande viruspartiklar, från utandningsluften av en smittad person. Vi vet att sådana mikrodroppar kan stanna kvar i luften inomhus i flera timmar. Smitta kan också ske genom droppsmitta, något större vattendroppar, om den infekterade personen nyser eller hostar i närheten. Utöver det kanske några få har blivit smittade genom att först ta på en yta med virus och sedan peta sig i ansiktet. Om vi insjuknar får vi diagnosen covid-19. En del märker aldrig att de är infekterade, andra kan bli svårt sjuka och avlida av infektionen.

Vissa studier indikerar att den största andelen av de som blir sjuka har smittats via aerosol. Vi vet att munskydd hindrar smittspridningen, i all synnerhet om alla bär munskydd, det vill säga både de som inte är infekterade och de som är det, ofta utan att veta om det. Har munskyddet en utandningsventil skyddar den bara bäraren och inte omgivningen om bäraren är smittad. WHO ger riktlinjer hur du kan sy ett egen munskydd med tre lager av tyger, ett hydrofilt nära munnen, ett i mitten och ett hydrofobt längs ut. Det hydrofila lagret absorberar dina vattendroppar när du andas ut. Det hydrofoba stöter bort vattendropparna som du risker att andas in från luften. Även ett enkelt pappersmunskydd är bättre än inget munskydd alls.

Smittspridning förekommer i hemmet, på arbetsplatser, på bussar, spårvagnar, tåg och tunnelbanor, i affärer och i barer.

Om du vill skydda dig själv från att inandas viruspartiklar bör du göra följande:

Var medveten att inomhus kan viruspartiklar dröja sig kvar i luften i många timmar. Inomhus riskerar du att inandas viruspartiklar, i all synnerhet i små oventilerade rum oavsett hur långt avståndet är till den som sprider virus. Ju fler som vistas i rummet och ju längre man vistas i en trång miljö desto större är givetvis risken. Hög röstvolym som i barer och discotek eller som vid körsång ökar aerosolproduktionen och därmed smittrisken. I större lokaler som livsmedelsaffärer spelar avståndet till den smittade roll, ju större avstånd desto bättre. Frekvent vädring, helst med korsdrag, är ett effektivt sätt att eliminera aerosol. Helst bör fönster hållas öppna så länge det går.

Utomhus är risken att bli smittad klart lägre och beror logiskt sett bland annat på vindhastighet, luftfuktighet och temperatur. Således: Använd munskydd i alla miljöer där viruspartiklar kan spridas i luften. Kom ihåg att en smittad person inte behöver ha några som helst symptom och detta gäller även så kallade ”superspridare”. Vem som helst i din omgivning kan vara en superspridare. Använd alltid munskydd på din arbetsplats om du är i samma rum som andra personer eller går in i ett rum där viruspartiklar kan finnas kvar i luften.

Om du eller de som bor med dig blivit smittad eller riskerar att ha blivit smittad, använd alltid munskydd i hemmet då ni är i samma rum. I all synnerhet bör den som smittats använda munskydd.

Om du vill visa omtanke om andra bör du göra följande:

Om du tappar smak eller lukt, ett vanligt debutsymtom vid covid-19, stanna hemma och isolera dig under åtminstone 14 dagar. Om du  har andra symtom (feber, hosta, frekvent och lös avföring) stanna hemma och isolera dig under åtminstone 14 dagar eller fram till att du får besked att du inte är infekterad av sars-cov-2 via testning. Att bära munskydd är att visa omtanke.

Om du får diagnosen covid-19, hjälp till med att identifiera alla du varit nära under tre dagar innan du insjuknat.

Om någon i ett hushåll får diagnosen covid-19 bör samtliga i hushållet stanna hemma (självkarantän) under minst 7 dagar.
Tvätta händerna ofta eller använd hand-desinfektionsmedel.

Om du insjuknar i covid-19, då kan du överväga följande:

Man kan mäta sin syremättnad kontinuerligt. Vid covid-19 kan mycket låga syrenivåer bli följden utan  att man märker det. Mätare som sätts på fingret finns att köpa.

Överväg någon typ av läkemedel som motverkar proppbildning. Rådgör med din läkare.


Kunskap och allmänna råd hittar du på:
https://www.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.cdc.gov

Statistik hittar du på:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.vg.no/spesial/2020/corona/norden/

Viktiga vetenskapliga tidskrifter låter dig gratis läsa om sars-cov-2 och covid-19:
https://www.nejm.org/
https://www.bmj.com/
https://www.thelancet.com/

En podd varje torsdag från New England Journal of Medicine ger bra uppdateringar:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2028055?query=featured_home

Ett nationellt vårdprogram för behandling av individer som diagnostiserats hittar du på: https://infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/


– – –

Vetenskapsforum covid-19

Vetenskapsforum Covid-19 arbetar brett med information och upplysning om den pågående pandemin och till den relaterade ämnen och områden. Våra mål är att minska sjuklighet och dödlighet i Covid-19, att minska de kroniska sjukdomstillstånden hos dem som överlever Covid-19. I föreningen har vi kompetens inom bland annat virologi, biologi, molekylärbiologi, epidemiologi, infektionssjukdomar, lungsjukdomar, matematik, statsvetenskap, psykologi, etik och riskforskning. Ordförande i föreningen är Professor Emeritus Anders Vahlne, mer information på https://vetcov19.se/

sv_SESVE