VIKTIGT / URGENT

Djupt oroade över den kraftigt ökande smittspridningen och det faktum att såväl antalet som läggs in för vård som antalet avlidna snabbt är på väg uppåt är det vår uppfattning att Sverige måste övergå till strategier av liknande karaktär som övriga Europa använder sig av för att minska smittspridningen.

Därför vill vi, mot bakgrund av att de åtgärder som beslutats enligt vår bedömning inte kommer att räcka till, framföra följande vädjan om mer kraftfulla åtgärder till Regeringen och Folkhälsomyndigheten:

*Inför ytterligare restriktioner i form av stängningar av verksamheter.

*Gränsen för hur många som kan träffas bör sänkas till högst tio personer.

*Vi måste lägga bakom oss myten om att munskydd inte minskar smittspridningen. De vetenskapliga bevisen är idag överväldigande.

* Testa, smittspåra och isolera de som har varit i kontakt med någon som är smittad.

Gör vi det frivilligt nu kan vi rädda många liv. Alternativet är att vänta tills fler har blivit svårt sjuka eller avlidit och sedan ändå tvingas genomföra en förändring.

VETENSKAPSFORUM COVID-19

Vetenskapsforum Covid-19 arbetar brett med information och upplysning om den pågående pandemin och till den relaterade ämnen och områden. Våra mål är att minska sjuklighet och dödlighet i Covid-19, att minska de kroniska sjukdomstillstånden hos dem som överlever Covid-19. I föreningen har vi kompetens inom bland annat virologi, biologi, molekylärbiologi, epidemiologi, infektionssjukdomar, lungsjukdomar, matematik, statsvetenskap, psykologi, etik och riskforskning. Ordförande i föreningen är Professor Emeritus Anders Vahlne, mer information på https://vetcov19.se/

sv_SESVE