Dödstal för barn

Under fyra decennier har jag brottats med frågan att dö AV en sjukdom versus att dö MED en sjukdom, men av en annan orsak än just den sjukdomen. Först som aktiv läkare då ett dödsfallsintyg skall skrivas, där underliggande dödsorsak liksom bidragande dödsorsaker skall specificeras. Sedan som yrkesepidemiolog, som forskare då statistik skall produceras och tolkas. Det känns märkligt att läsa kommentarerna i samband med vår DN-artikel och DN-replik mot den bakgrunden. Att min förståelse för problematiken ifrågasätts.

Den officiella statistik vi får från Folkhälsomyndigheten tycks mig baserad på en rimlig definition av att avlida AV covid-19. Den som producerar statistik måste bestämma sig för en definition. Statistiken ger oss en god bild av hur pandemin drabbat svenska barn vad gäller dödlighet. Myndigheten skriver i sin rapport 15 april ”Antalet fall av barn och unga som har behövt intensivvård och som AVLIDIT TILL FÖLJD AV covid-19 i Sverige är fortsatt lågt.” (högst upp på sidan 14, mina versaler). De refererar till Tabell 3 på samma sida. Då hade 12 barn registrerats som avlidna av covid-19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-hos-barn-och-unga–en-kunskapssammanstallning-version-3/

I Sverige har vi tillgång till statistik över dödsorsaker sedan 1749. Den första referensen nedan ger en översikt över hur definitionerna ändrats sedan 1749 vad gäller dödsorsak. Den andra ger är en digitaliserad version av dödsorsaker 1911. Notera indelningen för barn, kategorin 15-20 år används. Känns lite märkligt att Socialstyrelsen 110 år senare, efter en lång rad publikationer med indelningen upp till 20 år, till TT uppger att de tycker att man bara är ett barn upp till 18 års ålder. Utan att de själva vid det tillfället har någon officiell statistik just för den ålderskategorin. Uppgifterna till TT hördes på TT-nyheterna många gånger fredagen den 4 juni, dagen efter vår artikel på DN debatt då vi använder Folkhälsomyndighetens officiella statistik med indelningen 10-19 år.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2010-4-33.pdf

http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FH%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%2FD%C3%B6dsorsaker%20(SOS)%201911-1996%2FDodsorsaker-1911.pdf

Gunnar Steineck

Senior professor, yrkesepidemiolog

Science forum Covid-19 works extensively with information and information about the ongoing pandemic and related topics and areas. Our goals are to reduce morbidity and mortality in Covid-19, to reduce the chronic disease states of those who survive Covid-19. In the association, we have expertise in areas such as virology, biology, molecular biology, epidemiology, infectious diseases, lung diseases, mathematics, political science, psychology, ethics and risk research. The chairman of the association is Professor Emeritus Anders Vahlne, more information at https://vetcov19.se/

en_USEN