Newspaper articles

2021-07-23
God samstämmighet mellan olika svenska mått på avlidna i covid-19
I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/07/god-samstammighet-mellan-olika-svenska-matt-pa-avlidna-i-covid-19/


2021-07-12
”DN Debatt Repliker. ”Ge barn och ungdomar vaccin för deras egen skull”
Sex forskare: Att ge vaccin alla över 12 år är eftersträvansvärt inte bara från samhällets, utan i minst lika hög grad från barns och ungdomars synpunkt.
https://www.dn.se/debatt/ge-barn-och-ungdomar-vaccin-for-deras-egen-skull/


2021-07-05
”Vaccinera barn från 12 år inför höstens skolstart”
Utan tidigt vidtagna åtgärder riskerar kombinationen av deltavarianten och oskyddade barn och ungdomar att till hösten utgöra en mycket stor utmaning, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/vaccinera-barn-fran-12-ar-infor-hostens-skolstart/

2021-06-21
”Munskydden i riksdagen borde starta ny coronastrategi”

https://www.dn.se/insandare/munskydden-i-riksdagen-borde-starta-ny-coronastrategi/

2021-06-17
Vetenskapliga dimridåer och en myndighet som drar en vals
Att använda citat ur Alice i Underlandet när man beskriver Folkhälsomyndighetens hanterande av vissa fakta är kanske simpelt, skriver författaren, filmaren och virologen Lena Einhorn. Men liknelsen tränger sig på.
https://kvartal.se/artiklar/vetenskapligadimridaer/

2021-06-16
DN Sweden’s failed pandemic crisis management
By now Sweden’s way in the pandemic is well-known internationally. Anti-lockdown and anti-mask- protesters in the U.S. and Europe have held up Sweden as an ideal. Sweden stands out by its relaxed approach.
https://sites.utu.fi/bre/swedens-failed-pandemic-crisis-management/

2021-06-14
DN Debatt Repliker. ”Våra siffror om dödsfall i covid bland barn är de officiella”
https://www.dn.se/debatt/vara-siffror-om-dodsfall-i-covid-bland-barn-ar-de-officiella/

2021-06-02
DN Debatt. ”Risk att en fjärde covidvåg i höst drabbar främst barn”
https://www.dn.se/debatt/risk-att-en-fjarde-covidvag-i-host-drabbar-framst-barn/

2021-04-23
”Det vi föreslår är inte radikalt: följ vad WHO, ECDC och CDC rekommenderar”
Anders Vahlne, för Vetenskapsforum covid-19: Felbedömningar ledde till att Sverige till skillnad mot många andra länder inte stängde ner initialt, utan i stället räknade med att flockimmunitet skulle bli problemets lösning.
https://www.dn.se/debatt/det-vi-foreslar-ar-inte-radikalt-folj-vad-who-ecdc-och-cdc-rekommenderar/

2021-04-20
”Varför lär sig inte SR av sina klavertramp i coronarapporteringen?”
Trots att Vetenskapsradions coronarapportering har fällts i Granskningsnämnden verkar intresset att lära sig av sina tidigare misstag litet. Det skriver Marcus Carlsson, en av de 22 forskarna som i fjol kritiserade den svenska coronastrategin på DN Debatt.
https://www.dagensmedia.se/opinion/debatt/marcus-carlsson-varfor-lar-sig-inte-sr-av-sina-klavertramp-i-coronarapporteringen/

2021-04-19
The Swedish COVID-19 strategy revisited
While other countries are closing down in response to this new surge in cases, Sweden is opening up—high schools were opened on April 1, 2021. To continue on the same trajectory in the face of current trends, without timely action by agency and government leadership, raises concerns about governance and accountability, and ultimately about fundamental ethics and values.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00885-0/fulltext

2021-04-14
”Vi var 22 oroade forskare som ville nå de politiskt ansvariga”
Forskare i Vetenskapsforum covid-19: Den 14 april förra året publicerade vi en artikel på DN Debatt som fick ett enormt genomslag. Äntligen tycktes debatten om den svenska strategin få plats. Men artikeln ifrågasattes och strategin rubbades inte. De svenska dödstalen sköt i höjden. Strategin har långsamt justerats, men hela tiden för lite och för sent.
https://www.dn.se/debatt/vi-var-22-oroade-forskare-som-ville-na-de-politiskt-ansvariga/

2021-04-01
Einhorn: Sverige betalar ett högt pris
Hårda men tidsbegränsade nedstängningar har effekt på smittspridningen. Samtliga nordiska länder utom Sverige tillämpade dem – och nu får vi betala priset, skriver Lena Einhorn.
https://www.svd.se/einhornsverige-betalar-ett-hogt-pris

2021-03-29
”Radion nedvärderar de 22 forskarna”
Vetenskapsradion nedvärderar kritikerna av den svenska coronastrategin. Det skriver Lena Einhorn i ett svar till Ulrika Björkstén och Alisa Bosnic på Sveriges Radio.
https://www.svd.se/radion-nedvarderar-de-22-forskarna

2021-03-24
”Oviljan till debatt ett hot mot demokratin”
Vi befinner oss i den största kris som drabbat Sverige sedan andra världskriget. Ändå råder det bland beslutsfattarna en total oemottaglighet för kritik. Det skriver Lena Einhorn.
https://www.svd.se/oviljan-till-debatt-ar-ett-hot-mot-demokratin

2021-03-11
Sverige valde fel väg och underskattade pandemin
Ett år in i pandemin är Sveriges mobilisering mot covid-19 fortfarande långsam. Nu krävs kraftfulla åtgärder för social distansering, vilket innebär att vi måste stänga ner delar av landet och använda alla verktyg för att begränsa smittspridningen, skriver professorerna Thomas Hedner, Olle Isaksson och Anders Vahlne.
https://www.gp.se/debatt/sverige-valde-fel-v%C3%A4g-och-underskattade-pandemin-1.42797383

2021-03-09
Lena Einhorn: Även forskare tänker mest med magen
Vi inbillar oss att vi är rationella varelser. Men de flesta av våra beslut är känslomässiga. Därför är det så svårt att rucka på den svenska pandemihanteringen, trots dess uppenbara brister.
https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/lena-einhorn-aven-forskare-tanker-mest-med-magen-b592539f/

2021-03-03
Nej Anders Tegnell, munskydd hjälper inte bara på marginalen
FHM:s motstånd är obegripligt. Idag är Sverige nästan det enda landet i världen utan generella munskyddsrekommendationer – och det är inte vårt land som har vetenskapen på sin sida. Munskydd räddar liv. Regeringen måste nu kräva att befolkningen använder dem, skriver 26 forskare och läkare.
https://www.expressen.se/debatt/nej-anders-tegnell-munskydd-hjalper-inte-bara-pa-marginalen/

2021-02-25
”Vaccinationsintyg kan ge oss frihet igen”
Digitala intyg om vaccination mot covid-19 skapar nya möjligheter till rörelsefrihet igen. Möjligheten att fritt smitta andra är varken etisk eller bra för demokratin, skriver professor Gunnar Klein som är med i WHO:s expertgrupp.
https://www.svd.se/vaccinationsintygkan-ge-oss-frihet-igen

2021-02-17
”Trots vaccinerna riskerar covid att öka försprånget”
29 företrädare för Vetenskapsforum covid-19: En nollvision med striktare åtgärder bär nu övervägas.
https://www.dn.se/debatt/trots-vaccinerna-riskerar-covid-
att-oka-forspranget/

2021-02-10
”Helomvändning av Tegnell krävs för att hejda smittan”
Den misslyckade svenska strategin har gjort att vi har tio gånger fler döda i covid-19 per capita än Norge. Nu krävs en helomvändning av regeringen och Folkhälsomyndigheten för att inte muterade virusvarianter ska leda till att dödstalen ökar ytterligare, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson.
https://www.dn.se/insandare/helomvandning-av-tegnell-kravs-for-att-hejda-smittan/

2021-01-28
Konsten att ändra sig
En rad faktorer, somliga omedvetna, leder fram till de åsikter och uppfattningar vi har. Även om vi uppfattar oss själva som rationella och således förnuftsdrivna är det i regel inte så enkelt, eftersom vi utan att vara medvetna om det är delvis känslostyrda. Detta gäller politiker och tjänstemän på myndigheter, men det gäller naturligtvis även för oss, skriver forskarna och läkarna Stefan Einhorn, Björn Olsen, Fredrik Elgh med flera som nu menar att skolorna bör stängas några veckor framöver.
https://kvartal.se/artiklar/konsten-att-andra-sig/?fbclid=IwAR0decPfetzlchxGviUlK4cS39of-akzmo-BOXVKB_pIRIEYTBFXdSbtz0k

2021-01-27
Lena Einhorn: Så förvandlades strategin mot pandemin till en massans dårdans
https://www.dn.se/kultur/lena-einhorn-sa-forvandlades-strategin-mot-pandemin-till-en-massans-dardans/

2021-01-12
Att lära av misslyckanden kräver att man erkänner dem
Inser regeringen och folkvalda egentligen vilken svår skada Sveriges misslyckade pandemihantering har tillfogat landet? Det frågar sig Sigurd Bergmann, professor emeritus i religionsvetenskap och medlem i Vetenskapsforum covid-19.
https://www.altinget.se/artikel/debatt-att-lara-av-misslyckanden-kraver-att-man-erkanner-dem

2021-01-05
”Att öppna skolorna i januari är att ta mycket stora risker”
Skolstängningar är en sista utväg, när andra åtgärder inte lyckats vända utvecklingen, och då som en del av ett batteri av smittbegränsande åtgärder. Det är detta läge vi tycks befinna oss i nu, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/att-oppna-skolorna-i-januari-ar-att-ta-mycket-stora-risker/

2020-12-26
”Oetisk strategi för flockimmunitet bakom misslyckandet”
Sverige har under coronapandemin haft ett annat mål i sikte än andra länder: flockimmunitet i stället för att hålla nere sjukdomsfallen. Folkhälsomyndighetens oetiska vägval ligger bakom den misslyckade strategin, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson och Claudia Hanson, docent i hälsosystem.
https://www.dn.se/insandare/oetisk-strategi-for-flockimmunitet-bakom-misslyckandet/

2020-12-22
COVID-19 and the Swedish enigma
In the second wave of the COVID-19 pandemic, the Swedish national response continues to be an outlier with cases and deaths increasing more rapidly than in its Nordic neighbours.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32750-1/fulltext

2020-12-18
”Risk för covidsmitta när massvaccinationen startar”
Fem virologiforskare: Kirurgmunskydd bör krävas och tillhandahållas för såväl personal som de som ska vaccineras.
https://www.dn.se/debatt/risk-for-covidsmitta-nar-massvaccinationen-startar/

2020-12-17
FHM:s skuld är större än kommissionen beskriver
Verkligheten är faktiskt värre än vad coronakommissionen beskriver. Folkhälsomyndigheten inte bara nedprioriterade bruket av skyddsutrustning inom äldrevården – man motarbetade det, skriver Lena Einhorn och Bo Lundbäck.
https://www.expressen.se/debatt/fhms-skuld-ar-storre-an-kommissionen-beskriver/

2020-12-13
Viruspolitik i en totalitär demokratur
“Jag är medveten om att min bild av det viruspolitiska annorlunda-landet bjuder på beska droppar, och jag önskar inget annat än att jag tar fel.”
Sigurd Bergmann skräder inte orden i sin kritik av den svenska coronastrategin.
https://www.dagensarena.se/essa/viruspolitik-en-totalitar-demokratur/

2020-12-04
Låt inte FHM bromsa en massvaccination
Återigen agerar representanter för Folkhälsomyndigheten senfärdigt trots att det har funnits gott om tid att planera för vaccination mot covid-19. Kan det bero på att Johan Carlson och Anders Tegnell var centrala i beslutet som ledde till att 350 barn och ungdomar drabbades av narkolepsi? skriver Fredrik Elgh och Stefan Einhorn.
https://www.expressen.se/debatt/lat-inte-fhm-bromsa-en-massvaccination/

2020-11-30
Folkhälsomyndigheten borde inte kväsa framtidshoppet
Varför vill Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson trycka ned förväntningarna på ett vaccin mot covid-19? Testerna har hittills gett mycket goda resultat och prognosen för nästa år ser ljus ut. Alla som kan borde vaccinera sig, skriver Lena Einhorn.
https://www.dn.se/kultur/lena-einhorn-folkhalsomyndigheten-borde-inte-kvasa-framtidshoppet/

2020-11-26
Insändare. ”Byt strategi – annars blir andra vågen värre”
– – –
https://www.dn.se/insandare/andra-strategi-annars-blir-andra-vagen-varre/

2020-11-16
Wissenschaftler klagen an : „Schwedens Corona-Strategie hat Tausende unnötig das Leben gekostet“
Die Regierung in Stockholm hält eisern an ihrem umstrittenen Corona-Kurs fest. Das wollen 40 Forscher ändern – zwei von ihnen erklären im Interview, was im Land schief läuft.
https://plus.tagesspiegel.de/politik/schwedische-forscher-klagen-an-tegnells-strategie-hat-tausenden-in-schweden-das-lebengekostet-69521.html

2020-11-14
Insändare. ”Anpassa strategin till andra nordiska länder”
– – –
https://www.dn.se/insandare/anpassa-strategin-till-andra-nordiska-lander/

2020-11-03
Det anses inte comme-il-faut att använda munskydd i Sverige, inte ens i sammanhang där det är särskilt viktigt. Det skriver Lena Einhorn – och varnar för att priset kan bli högt.
https://www.svd.se/farligt-grupptankande-om-munskydd-bland-svenskar

2020-10-31
Om döendets konst
Denna helg minns vi våra döda, och coronaåret 2020 bör det ske i försoningens tecken. Ett pandemimuseum kan hjälpa oss att empatiskt läka tidens sår, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.dagensarena.se/essa/om-doendets-konst/

2020-10-29
Coronastrategin måste bli faktabaserad och sluta vilseleda
Bland de länder som har lyckats sämst i världen med att hålla nere de covid-19-relaterade dödstalen finns USA och Brasilien, och Sverige. I de förstnämnda länderna beror misslyckandena på att politikerna har vilselett befolkningen. I Sverige däremot är det de som ska vara experter som har fört oss bakom ljuset.
http://www.gp.se/1.36287313

2020-10-29
En ny förödande våg av smitta hotar – gör rätt nu
Sverige tycks inte ha fått några fördelar av vårens katastrofala covid-19-situation, vad gäller utbredd immunitet eller ekonomi. Vi har nu varje dag tre och en halv gånger fler fall av smittade än Norge och Finland, skriver 26 läkare och forskare som uppmanar FHM till en mer vetenskaplig hållning.
https://www.expressen.se/debatt/en-ny-forodande-vag-av-smitta-hotar-gor-ratt-nu/

2020-10-23
Oacceptabelt att inte vidta kraftåtgärder när smittan nu ökar
Under alla omständigheter har strategin inte lyckats. Människor har dött i långt högre grad här än i våra grannländer. Endast genom att underlåta att behandla många sjuka över 80 år i respirator har man klarat intensivvården. Andra följder är att många sjuksköterskor nu säger upp sig, operationsköer på runt 185 000 operationer har uppstått och uppskjutna kontroller av allvarliga sjukdomar måste betas av framöver, skriver debattörerna.
http://www.gp.se/1.36011904

2020-10-22
Feltänkt riskera livet på våra mest sårbara
Mitt i den kraftigaste uppgång av antalet smittade som vi haft sedan våren 2020 så lättas påbuden för dem som löper störst risk att dö om de blir infekterade. I ställer borde man minska riskerna i samhället i stort först – med åtgärder som fungerat i andra länder, skriver debattörerna.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BlRoKe/feltankt-riskera-livet-pa-vara-mest-sarbara

2020-10-14
Sweden’s experiment with herd immunity is unethical and undemocratic — and reveals an underlying political pathology
Sweden’s strategy of pursuing herd immunity by infection is morally unacceptable in democratic societies, which have an obligation to uphold the equal value of all citizens.
https://www.abc.net.au/religion/the-ethics-of-swedens-herd-immunity-strategy/12764868


2020-10-01
"Swedish corona statistics give a skewed picture of the spread of infection"
Sweden has significantly increased its test capacity for the coronavirus. But the Swedish reporting makes it difficult to compare Sweden with other countries, the authors of the article write.
https://www.dn.se/debatt/svensk-coronastatistik-ger-en-skev-bild-av-smittspridningen/

2020-09-25
Scientists: Make mouth protection mandatory and consider quick tests
With some relatively simple measures, the risk of infecting loved ones can be minimal even after the restraining order on the country's nursing homes is removed, four scientists write.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/PR3Xm7/utan-besoksforbud-maste-aldre-skyddas

2020-09-25
Terror in Utopia: Crisis (mis-) management during the covid-19 pandemic in Sweden.
By Jens Stilhoff Sörensen>
https://aseestant.ceon.rs/index.php/socpreg/article/view/28464/16095

2020-08-15
”Concern about the corona virus before the start of school this autumn is justified”

https://www.dn.se/debatt/coronaoron-infor-hostens-skolstart-ar-befogad/


2020-08-13
“Lena Einhorn: In other countries, cultural life reopens, but nothing happens in Sweden.”
In our neighboring countries, infection is not allowed to rule. They control it. Therefore, they can both have concerts and theater for larger congregations than 50 people, writes author Lena Einhorn.
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-i-andra-lander-oppnar-kulturlivet-igen-har-hander-ingenting/


2020-08-07
"To passively wait for new spread of infection is wrong."
The scenarios that the government and the Swedish Public Health Agency expect before the autumn mean passively waiting for a new spread of infection. Instead, there is every opportunity to act in advance to reduce the spread of infection, Nele Brusselaers with several debaters writes.
https://www.svd.se/fel-att-passivt-vanta-in-ny-smittspridning


2020-08-06
“Masks in 170 countries - why not in Sweden?”
Concluding remarks from doctors and researchers: Public Health Agency must change their mind.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOxegw/munskydd-i-170-lander–varfor-inte-i-sverige


2020-07-29
“Incomprehensible element in the fight against the pandemic.”.
27 doctors and researchers: How long will our elderly be forced to isolate?
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e8be0y/obegripliga-inslaget-i-kampen-mot-pandemin

2020-07-29
“The unethical experiments of herd immunization.”.
Methodically seeking herd immunity is unethical, risky and unacceptable. In addition, it puts the principle of equal value for all out of play and violates several human rights, writes Sigurd Bergmann.
https://www.dagensarena.se/essa/flockimmuniseringens-oetiska-experiment/

2020-07-21
Sweden hoped herd immunity would curb COVID-19.
Don’t do what we did. It’s not working.
25 Swedish doctors and scientists.
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/07/21/coronavirus-swedish-herd-immunity-drove-up-death-toll-column/5472100002/

2020-07-17
How The Mitigation Strategy Tempted Northern Europe And Convinced Only Sweden.

https://medium.com/@SwedishScienceForumCovid19/how-the-mitigation-strategy-tempted-northern-europe-and-convinced-only-sweden-f6fb9197d49a


2020-07-09
“What is the Swedish Public Health Agency really looking for?”
What is the Swedish Public Health Agency really looking for? The question becomes increasingly important as the number of infected and dead grows, while the strategy remains the same, 23 researchers write.
https://www.gp.se/debatt/vad-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsomyndigheten-egentligen-ute-efter-1.31088225

2020-07-09
"Masks in crowded places can save many lives"
The Public Health Authority should recommend the public to use oral protection against the coronavirus. Research shows that Covid-19 is an airborne infection and therefore mouth protection in crowded places can save many lives, writes Jan Lötvall, chief physician and professor of clinical allergology.
https://www.dn.se/insandare/munskydd-i-tranga-miljoer-kan-radda-manga-liv/

2020-06-29
“Limiting the number of deaths is your job, Tegnell.”.
Is there anything more important during a pandemic than to keep people alive? And how can a strategy that doesn’t live up to that be said to work very well?
When Anders Tegnell dismisses our proposals as not "sensible" and not "feasible", he also rejects the efforts that Norway, Denmark and Finland have carried out in a successful way, write 23 researchers and doctors.
https://www.expressen.se/debatt/att-begransa-antalet-doda-ar-ditt-jobb-tegnell/

2020-06-27
"Sweden must change strategy to fight the virus."

https://www.dn.se/insandare/sverige-maste-byta-strategi-mot-viruset/

2020-06-26
"Publish all documents behind the decisions."

https://www.dn.se/insandare/offentliggor-alla-dokument-bakom-besluten/

2020-06-24
5,000 dead can no longer be explained away
“Dismantling our trust in society is fast, Tegnell.” Writes Stefan Einhorn.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QoQ7oR/5-000-doda-kan-inte-langre-forklaras-bort

2020-06-13
“Why do you refuse to introduce masks, Tegnell?”
There is support in research that oral protection works, write 23 doctors and researchers.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOyMXB/varfor-vagrar-du-infora-munskydd-tegnell

2020-06-08
26 scientists: "Relatives must be quarantined"
Since you’are often contagious one to two days before you get symptoms, a crucial way to effectively break the chains of infection is to quarantine close contacts to covid-19-patients, write 26 researchers and doctors.
https://www.dn.se/debatt/26-forskare-anhoriga-till-sjuka-maste-sattas-i-karantan/

2020-06-02
“We can still change the strategy - save lives and avoid isolation.”.
The high death toll in Sweden remains at a level of around 55 deaths per day. In Norway, 1 person has died in the last week. Sweden's high death toll therefore risks deteriorating the image of Sweden and isolating us. But we can still take control of the spread of infection through greatly expanded testing and contact tracing, write 19 researchers and doctors.
https://www.gp.se/debatt/vi-kan-fortfarande-byta-strategi-f%C3%B6r-att-r%C3%A4dda-liv-och-slippa-isolering-1.28722299

2020-06-02
“Lena Einhorn: How Sweden lashed itself to the mast in handling the pandemic.”.
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-sa-surrade-sverige-fast-sig-vid-masten-i-hanteringen-av-pandemin/

2020-06-01
"Replace the management of the Public Health Agency"
The government should replace the management of the Public Health Agency to avoid a new wave of covid-19 deaths this autumn. Swedish must apply the strategy used in other countries, says Sigurd Bergmann, professor emeritus of religious studies.
https://www.dn.se/insandare/byt-ut-ledningen-for-folkhalsomyndigheten/

2020-05-18
“You have to change your life!”
Our Common Post-Corona Future through a Swedish Lens.
https://seeingthewoods.org/2020/05/18/you-have-to-change-your-life-our-common-post-corona-future-through-a-swedish-lens/#more-12873

2020-05-15
“We must not be blunted by Sweden's high death toll - We must act.”.
We cannot accept Sweden's high death toll as something inevitable. In our neighboring countries, the infection is under control and and they have started to open the societies without any dramatic increase in infected or dead. We can still establish a similar system with testing and contact tracing systems - and save many lives, write Stefan Hanson, infection doctor and Cecilia Söderberg-Nauclér doctor and professor of Medical microbial pathogenesis write.
https://www.gp.se/debatt/vi-f%C3%A5r-inte-bli-avtrubbade-av-sveriges-skyh%C3%B6ga-d%C3%B6dstal-vi-m%C3%A5ste-agera-1.28048651

2020-05-14
"Herd immunity is a dangerous and unrealistic corona strategy."
Herd immunity may possibly work on chickenpox, where one in sixty thousand infected dies. It works less well on a disease where maybe one in a hundred dies, write 22 researchers and doctors.
https://www.dn.se/debatt/flockimmunitet-ar-en-farlig-och-orealistisk-coronastrategi/

2020-05-04
"Use masks in public places and in elderly care"
WHO no longer excludes aerosol contamination. This is one of the reasons why the obligation to protect your mouth during public activities is now being introduced in more and more countries, most recently Germany, write 6 researchers and doctors.
https://www.dn.se/debatt/anvand-munskydd-i-publika-miljoer-och-i-aldrevarden/

2020-04-28
“Why does the Swedish Public Health Agency continue to do the wrong thing?”
In light of what seems like an awakening that the Public Health Agency can not only be wrong - but has often been wrong since the covid-19 pandemic began - the next question is whether they just have repeated bad luck or if something in their method is the explanation, writes Marcus Carlsson.
https://www.expressen.se/debatt/varfor-blir-det-sa-ofta-fel-for-folkhalsomyndigheten/

2020-04-21
“I accuse you of suppressing the corona debate.”.
Chief physician Anders Jansson, one of the 22 debaters in DN: You risk people's lives.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJr5b6/jag-anklagar-er-for-att-tysta-coronadebatten

2020-04-21
"Still more dead in Sweden than in the neighboring states."

https://www.dn.se/debatt/fortsatt-fler-doda-i-sverige-an-i-vara-nordiska-grannlander/

2020-04-17
"Nothing misleading at all about the dissemination figures"
Our article "Do not ignore the models of the best researchers" (SvD april 13th) has aroused debate, which is exactly what we wanted to achieve. We would like to respond here to the criticism expressed in the two remarks published in this newspaper, write 6 researchers and doctors.
https://www.svd.se/inget-missvisande-alls-om-spridningstalen

2020-04-16
"Force the Authority to present the calculations."
Stefan Hanson writes.
https://www.dn.se/asikt/tvinga-myndigheten-att-redovisa-sina-berakningar/

2020-04-16
“The Public Health Agency plays Russian Roulette with risk groups.”.
The government and the Public Health Agency play Russian Roulette with the risk groups by not requiring all home care staff and those who work in nursing homes to wear masks and by not testing all staff, writes Jens Sörensen.
https://www.gp.se/debatt/folkh%C3%A4lsomyndigheten-spelar-rysk-roulette-med-riskgrupperna-1.26843442

2020-04-15
“Change strategy now and save the rest of the country.”
Sweden has far more deaths than both Norway and Finland, both of which have had different strategies to fight the virus - stricter restrictions and extensive testing. Sweden can still change track and save the parts of the country that hasn’t been hit hard yet, writes Stefan Hanson.
https://www.gp.se/debatt/byt-strategi-nu-och-r%C3%A4dda-resten-av-landet-1.26792574

2020-04-15
“Medicine for Covid-19 is not far away.”.
Concluding remarks from Stefan Einhorn on the strategy against the coronavirus.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4qeJlo/medicin-mot-covid-19-drojer-inte-lange

2020-04-14
"The Public Health Agency has failed - politicians must intervene."
On at least four occasions, the Swedish Public Health Agency has claimed that the spread of infection has leveled off or will decrease. It has not, write 22 doctors and scientists.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in/

2020-04-13
"Do not ignore the models of the best researchers."
The Public Health Agency ignores advanced modeling around the coronavirus, as they are considered unsafe. Of course, models aren’t infallible, but good models take into account the uncertainties, a group of 5 researchers write.
https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

2020-04-13
"Introduce strict rules for 3-4 weeks to save lives."
Stefan Hanson writes.
https://www.dn.se/asikt/infor-strikta-regler-under-3-4-veckor-for-att-radda-liv/

2020-04-13
“Sweden is making big mistakes in the fight against corona.”.
Stefan Einhorn: The experts lock themselves on one track, despite new facts.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/awQ01O/sverige-gor-stora-fel-i-kampen-mot-corona

2020-04-09
“Lena Einhorn: How could we let the infection into Stockholm's nursing homes?”

https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/

2020-04-04
“When will the Public Health Agency take asymptomatic transmission seriously?”
The WHO's new article is dramatic - and changes everything. We need to change our approach to this deadly epidemic, which has already taken hold of large proportion of nursing homes in the big cities. When working with old people, protective equipment must be used, writes virologist Lena Einhorn.
https://www.expressen.se/debatt/nar-tar-fhm-hojd-for-att-symtomfria-kan-smitta/

2020-04-03
”Det är dags att använda de antikroppstester som redan finns”
Satsa massivt på antikroppstestning med enkla produkter för lokalt bruk, föreslår Gunnar O Klein, läkare och professor på Örebro universitet.
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-ar-dags-att-anvanda-de-antikroppstester-som-redan-finns/

2020-04-03
"Shut down Sweden before it’s too late."
Stefan Hanson writes.
https://www.dn.se/asikt/stang-ner-sverige-innan-det-ar-for-sent/

2020-04-02
“What facts does the Swedish Public Health Agency base its risky strategy on?”
The cornerstone of a democracy is to provide the best possible protection to its people. The precautionary principle should prevail, so as not to expose the country's inhabitants to unnecessary risk. I do not believe that the Swedish Public Health Agency acts according to these principles, writes Cecilia Söderberg Nauclér, professor at KI.
https://www.gp.se/debatt/vilken-fakta-bygger-folkh%C3%A4lsomyndigheten-sin-riskfyllda-strategi-p%C3%A5-1.26296435

2020-04-01
“Home care - a death trap for the elderly.”
All home care staff must wear protective equipment, writes Lena Einhorn.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8m86nG/hemtjansten–en-dodsfalla-for-aldre

2020-03-30
Omvändelse fullt möjligt post corona
När coronapandemin väl är över kommer vi att vakna upp i ett nytt samhälle, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/fullt-mojligt-att-omvanda-sig-post-corona

2020-03-30
"We need to know why Sweden doesn’t test more people."
Stefan Hanson writes.
https://www.dn.se/asikt/vi-maste-fa-veta-varfor-inte-fler-testas/

2020-03-30
Vi måste agera kraftfullt för att få kontroll på smittspridningen
I Sverige skärper vi successivt restriktionerna, för att folk ska orka upprätthålla social distansering. Men mycket talar för att psyket har lättare att hantera en situation om vi väntar oss en belöning längre fram, jämfört med om vi upplever att vår frihet gradvis blir beskuren och slutet på historien ter sig avlägsen, skriver Stefan Einhorn, professor på Karolinska institutet.
https://www.gp.se/debatt/vi-m%C3%A5ste-agera-kraftfullt-f%C3%B6r-att-f%C3%A5-kontroll-p%C3%A5-smittspridningen-1.26136282

2020-03-26
“Swedish virologist: We are heading for a disaster.”.
Professor at Karolinska Institute in Stockholm fears that the relaxed Swedish attitude towards the coronavirus will lead to an explosive degree of infection that can destroy society.
http://politiken.dk/7726358

2020-03-26
“Four actions that can stop Corona in May.”.
We must find a way back to a functioning society, and it must go fast. We propose several measures to take Sweden out of the corona crisis as early as May: Close schools, mass-test people, scan all workplaces for fever and keep a physical distance. The use of masks should also be introduced, professors Jan Lötvall and Bo Lundbäck write.
https://www.expressen.se/debatt/fyra-krafttag-som-kan-stoppa-corona-i-maj/

2020-03-25
“Learn from South Korea and listen to WHO - test more for Corona.”.
Sweden must resume testing and infection tracing on a broad front in order to be able to identify risk areas and concentrate resources, write Jens Stilhoff Sörensen and Leif Eriksson at the University of Gothenburg.
https://www.gp.se/debatt/l%C3%A4r-av-sydkorea-och-lyssna-p%C3%A5-who-testa-fler-f%C3%B6r-corona-1.25917165

2020-03-25
“Corona can be contagious even without symptoms.”.
Lena Einhorn: The advice "stay home if you feel sick" is not enough.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO9nkq/corona-kan-smitta-aven-utan-symtom

2020-03-24
"The Swedish Public Health Agency must present data and models."
We want the Swedish Public Health Agency to provide necessary and updated information as soon as possible and continuously, write 14 debators.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-maste-sluta-hemlighalla-fakta/

2020-03-21
"Löfven must change strategy to save lives."
The Public Health Agency's advice to stop the spread of the new corona virus covid-19 deviates from the World Health Organization's WHO recommendations. Now Sweden must make a complete U-turn to prevent a catastrophic development similar to Italy, writes Stefan Hanson and Claudia Hanson.
https://www.dn.se/asikt/lofven-maste-byta-strategi-for-att-radda-liv/

2020-03-20
"Use the scientists - appoint a council of experts."
In Sweden, there is a great deal of academic expertise in medicine, modeling, epidemiology and other relevant areas. This resource is at the disposal of society and should be used, several scientists write.
https://www.svd.se/anvand-forskarna–tillsatt-ett-expertrad

2020-03-20
“Not all seniors can stand the loneliness.”
The debaters: This is what we need to do to help the isolated seniors.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO26Mw/alla-aldre-star-inte-ut-med-ensamheten

2020-03-19
"The Public Health Agency cannot be trusted."
Stefan Hanson and Claudia Hanson write.
https://www.dn.se/asikt/det-gar-inte-att-lita-pa-folkhalsomyndigheten/

2020-03-17
“The Swedish strategy to allow the Corona virus to spread is cynical.”.
This weekend, the strategy of trying to achieve herd immunity among Swedes to reduce the harmful effects of the Corona virus has been debated. If this is the Public Health Agency's ambition, it is extremely cynical, writes Anders Vahlne with other debaters.
https://www.gp.se/debatt/den-svenska-strategin-att-l%C3%A5ta-coronaviruset-spridas-%C3%A4r-cynisk-1.25515058

2020-03-15
"More actions are needed to slow the spread of infection."
The measures that the government and the Swedish Public Health Agency have taken to slow the spread of the infection are not enough. Meetings should be further restricted and closing schools is probably necessary, several experts write.
https://www.svd.se/fler-atgarder-kravs-for-att-bromsa-smittspridning

2020-03-15
"Follow South Korea and show where the infected are."
Only increased transparency can restore confidence in the Swedish Public Health Agency's handling of the new corona infection. Follow South Korea and show in an app where the infected are, write Stefan Hanson and Claudia Hanson.
https://www.dn.se/asikt/gor-som-sydkorea-och-visa-var-smittade-finns/

2020-03-09
"The virus exposes weaknesses in Sweden."
Sweden must re-establish a functioning crisis management and coordination between authorities. Accountability for politicians and civil servants also needs to be restored, writes Jens Stilhoff Sörensen.
https://www.svd.se/viruset-blottlagger-svenska-svagheter

2020-03-07
"The Public Health Agency takes unnecessary risks."
The Swedish healthcare system acts as if the symptoms of covid-19 always debut outside working hours. What happens when someone instead gets symptoms during the working day? That question is asked by chief physician Anders Jansson.
https://www.svd.se/folkhalsomyndigheten-tar-onodiga-risker

2020-03-06
“Sweden has seriously misjudged the risks of the new Corona virus.”.
It is outrageous how awkwardly the authorities have handled the threat from the Corona infection. The situation will worsen with a sharp increase in the number of infected in the coming time. Now we must find concrete measures. Chloroquine is a promising drug that should be given especially to the elderly, write Prof. Thomas Hedner and Olle Isaksson.
https://www.gp.se/debatt/sverige-har-gravt-missbed%C3%B6mt-riskerna-med-det-nya-coronaviruset-1.24995700

2020-03-05
“Dangerous advice to healthcare and society about risks with the coronavirus.”
I question the Public Health Agency's advice that people who have returned directly from extreme high-risk areas such as Iran or northern Italy should return directly to work and other normal activities. Especially if they work with people who are at high risk of dying from a possible infection, writes Anders Jansson , chief physician, responsible for cardiac MRI and spirometry at Danderyd Hospital.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/fullstandigt-felaktiga-rad-till-varden-om-risker-med-coronaviruset/

Your membership fee each year includes:

  • Recurring digital member meetings with question time.
  • Access to live webinar - free of charge.
  • Our newsletter.

Register HERE.

We finance all our work with the help of donations and membership fees.
If you wish to donate to us, you can do that HERE.

en_USEN