Integritetspolicy

Om Vetenskapsforum covid-19, vår webbplats och denna policy

När du använder Vetenskapsforum covid-19:s webbplats med dess olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder webbplatsen och våra tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda webbplatsen och våra tjänster.

Vetenskapsforum covid-19, org.nr 802531-3639, är en ideell förening som har skapats för att sprida vetenskapligt baserad kunskap om de stora frågor och utmaningar som den pågående pandemin har ställt världen och vårt land inför. Vår vision är att den pågående pandemin i vårt land ska hanteras så att Sveriges befolkning kan leva sina liv med minimal risk och därmed också oro för att insjukna i covid-19.

Vetenskapsforum covid-19 är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Vetenskapsforum covid-19 följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Adressen till vår webbplats är: https://vetcov19.se

Insamling av dina personuppgifter sker på följande vis:

När du besöker vår webbplats

Cookiefiler

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Vetenskapsforum covid-19 använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen.

Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. Det innebär bland annat att vi kan följa antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, epostadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats. När du besöker vår webbplats ber vi om ditt samtycke till vår hantering av cookies.

Google Analytics

Vetenskapsforum covid-19 använder Google Analytics för att analysera trafiken på vår webbplats. Google Analytics är en tjänst som erbjuds av Google och där Google genererar detaljerad statistik om en webbplats trafik och trafikkällor. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator som hjälp för att analysera hur användare använder vår webbplats.

För Vetenskapsforum covid-19:s räkning kommer Google att använda den information som genererats av lagrade cookies för att utvärdera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med dessa rapporter för analytiska ändamål.

Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen så kräver eller om en tredje part behandlar data för Googles räkning. Google kommer under inga omständigheter att kombinera eller koppla din IP-adress till andra data som är lagrade hos Google.

Genom att använda vår webbplats så samtycker du till behandling av de personuppgifter som Google kommer att samla in om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan.

Du kan förhindra eller stoppa din webbläsare från att installera och lagra cookies genom att ladda ned och installera det kostnadsfria webbläsartillägget Google Analytics Opt-out. Om du gör det så kan det hända att du inte kan använda funktionerna på vår webbplats fullt ut.

Andra webbplatser

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Vetenskapsforum covid-19 är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

När du ansöker om medlemskap i föreningen Vetenskapsforum covid-19

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Vetenskapsforum covid-19:s medlemsregister. De personuppgifter vi registrerar är namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress, samt födelsedatum och kön. Dessutom registrerar vi faktureringsinformation och betalningsinformation som du lämnar i samband med medlemskap i föreningen.

När du ansöker om medlemskap kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här.

När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

När du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Vetenskapsforum covid-19:s register. De personuppgifter vi registrerar är namn och e-postadress.

När du skänker en gåva

När du skänker en gåva via vårt gåvoformulär samtycker du till att dina personuppgifter finns och behandlas i Vetenskapsforum covid-19:s register. De personuppgifter vi registrerar är namn, epostadress samt faktureringsinformation och betalningsinformation.

När du fyller i vårt gåvoformulär kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra avtal: Vi sparar personuppgifter för att kunna hantera vårt avtal med föreningens medlemmar och gåvogivare på ett säkert och bra sätt

För att uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att vi ska kunna kommunicera med dig samt för att tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vetenskapsforum covid-19 vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Medlem: Medlemmars personuppgifter raderas tre månader efter att du har avslutat ditt medlemskap hos oss. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Kommunikation: Om du har kontakt med Vetenskapsforum covid-19 via exempelvis kontaktformulär lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-post och betalinformation) som lämnas i samband med tecknande av medlemskap eller gåva sparas så länge som krävs för att Vetenskapsforum covid-19 ska kunna fullgöra avtalet.

Rättslig skyldighet: Vetenskapsforum covid-19 sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi använder ett medlemsregister från företaget arcMemeber, vilket innebär att företaget är ett personuppgiftsbiträde som vi har tecknat avtal med. De hanterar alla personuppgifter i medlemsregistret på vårt uppdrag. Information om arcMembers säkerhetsrutiner.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Personuppgiftsbiträden (anställda och förtroendevalda i Vetenskapsforum covid-19 samt leverantör av medlemsregister) har fått skriva under ett avtal som fastställer att personuppgifter inte får lämnas ut till tredje part eller missbrukas på annat sätt. Behörigheterna är personliga och uppföljning sker kontinuerligt för att säkerställa att de som har behörighet fortfarande arbetar med personuppgifter. Om inte, stängs behörigheten för personuppgiftsbiträdet.

För att kunna garantera säkerhet och sekretesskydd för de personuppgifter som vi samlar in använder vi nätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard.

Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har dessutom rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Använd formuläret här nedanför om du vill kontakta oss gällande dina personuppgifter.

sv_SESVE