Artiklar

Om politikerna skyddar sig själva med munskydd, varför rekommenderar de inte folket att göra det?
(Publicerad på DN Debatt 2022-02-01)

29 läkare, forskare och experter: Bra att regeringen, regeringens tjänstemän och riksdagens politiker skyddar sig mot covid-19 med munskydd eller andningsskydd. Att de formar en arbetsplats där de inte blir smittade. Samtidigt är det anmärkningsvärt att Sveriges politiker tagit till sig kunskapen att munskydd och andningsskydd skyddar, men underlåter att vidarebefordra kunskapen till sitt folk. Dem de är satta att vårda och värna.

Man skulle med ett vänligt uttryck kunna kalla det för dubbelmoral.

https://www.dn.se/debatt/dubbelmoral-fran-politiker-om-behovet-av-munskydd/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Obegripligt att munskyddskrav inte införs mot omikron? 
(Göteborgs-Posten Debatt, 14 januari 2022)

Två läkare och en expert på skyddsutrustning anför att munskydd och andningsskydd borde användas mot omikron. 

https://www.gp.se/debatt/obegripligt-att-munskyddskrav-inte-inf%C3%B6rs-mot-omikron-1.63685437

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Varför använder vi inte det enklaste skyddet mot smitta? 
(Publicerad i Expressen 13 jan 2022)

Munskydd och andningsskydd kan drastiskt minska antalet viruspartiklar vi andas in eller som vi sprider i omgivningen. De borde användas. 

https://www.expressen.se/debatt/varfor-anvander-vi-inte-det-enklaste-skyddet-mot-smitta/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Folkhälsomyndigheten måste lägga alla fakta om omikron på bordet
(publicerad i Göteborgs-Posten 23 dec 2021)

Sex virologer önskar en högre transparens gällande omikron. 

https://www.gp.se/debatt/folkh%C3%A4lsomyndigheten-m%C3%A5ste-l%C3%A4gga-alla-fakta-om-omikron-p%C3%A5-bordet-1.62359726

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Aftonbladet / 2021-11-30
Har vi inte lärt oss någonting, Tegnell?

27 läkare, forskare och experter: Ansvarslöst att inte
agera hårdare mot nya omikronvarianten.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/oWVmbK/har-vi-inte-lart-oss-nagonting-tegnell

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter/ 2021-11-26

Vaccinera barn från fem år och använd munskydd.
Fem forskare från Vetenskapsforum covid-19 visar, i sju punkter, hur  Sverige kan agera pro-aktivt och skyndsamt för att mildra den pågående fjärde vågen av covid-19.

https://www.dn.se/debatt/vaccinera-barn-fran-fem-ar-och-anvand-munskydd/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter/ 2021-11-18
Ola Stenqvist: Återinför Smittskyddsinstitutet som fristående myndighet

I artikeln anger författaren hur Folkhälsomyndigheten har orsakat en onödig sjuklighet och dödlighet i Covid-19 i Sverige. 

https://www.dn.se/debatt/aterinfor-smittskyddsinstitutet-som-fristaende-myndighet/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-10-21
Testa även fullvaccinerade med luftvägsinfektion.
https://www.dn.se/debatt/testa-aven-fullvaccinerade-med-luftvagsinfektion/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2021-09-09
Restriktionerna tas bort i ett farligt läge
Vi befinner oss, trots de snart lättade restriktionerna mot covid-19, i ett mycket osäkert läge. Det är något som inte stämmer med bilden av Sveriges smittotal. Vi kan inte ignorera verkligheten.
https://www.expressen.se/debatt/restriktionerna-tas-bort-i-ett-farligt-lage/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-08-21

”Viktigaste åtgärderna saknas mot coronaspridning i skolan”
30 forskare i Vetenskapsforum covid-19: När skolorna nu börjar är inga svenska barn under 18 år fullvaccinerade. Inga mellan 12 och 15 har fått ens en enda spruta. Barnen börjar skolan i princip helt oskyddade. Samtidigt som smittspridningen är i nivå med den som föregick den förödande andra vågen – detta innan skolorna ens har öppnat.
I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent
https://www.dn.se/debatt/viktigaste-atgarderna-saknas-mot-coronaspridning-i-skolan/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2021-08-19
“Skydda de unga från deltavarianten”
https://www.expressen.se/debatt/skydda-de-unga–fran-deltavarianten-/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Läkartidningen / 2021-07-23
God samstämmighet mellan olika svenska mått på avlidna i covid-19
I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/07/god-samstammighet-mellan-olika-svenska-matt-pa-avlidna-i-covid-19/

Dagens Nyheter / 2021-07-12
”Ge barn och ungdomar vaccin för deras egen skull”
Sex forskare: Att ge vaccin alla över 12 år är eftersträvansvärt inte bara från samhällets, utan i minst lika hög grad från barns och ungdomars synpunkt.
https://www.dn.se/debatt/ge-barn-och-ungdomar-vaccin-for-deras-egen-skull/

Dagens Nyheter / 2021-07-05
”Vaccinera barn från 12 år inför höstens skolstart”
Utan tidigt vidtagna åtgärder riskerar kombinationen av deltavarianten och oskyddade barn och ungdomar att till hösten utgöra en mycket stor utmaning, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/vaccinera-barn-fran-12-ar-infor-hostens-skolstart/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-06-21
”Munskydden i riksdagen borde starta ny coronastrategi.”
https://www.dn.se/insandare/munskydden-i-riksdagen-borde-starta-ny-coronastrategi/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Kvartal / 2021-06-17
Vetenskapliga dimridåer och en myndighet som drar en vals
Att använda citat ur Alice i Underlandet när man beskriver Folkhälsomyndighetens hanterande av vissa fakta är kanske simpelt, skriver författaren, filmaren och virologen Lena Einhorn. Men liknelsen tränger sig på.
https://kvartal.se/artiklar/vetenskapligadimridaer/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Baltic Rim Economics / 2021-06-16
Sweden’s failed pandemic crisis management
By now Sweden’s way in the pandemic is well-known internationally. Anti-lockdown and anti-mask- protesters in the U.S. and Europe have held up Sweden as an ideal. Sweden stands out by its relaxed approach.
https://sites.utu.fi/bre/swedens-failed-pandemic-crisis-management/

Dagens Nyheter / 2021-06-14
”Våra siffror om dödsfall i covid bland barn är de officiella”
https://www.dn.se/debatt/vara-siffror-om-dodsfall-i-covid-bland-barn-ar-de-officiella/

Dagens Nyheter / 2021-06-02
”Risk att en fjärde covidvåg i höst drabbar främst barn”
https://www.dn.se/debatt/risk-att-en-fjarde-covidvag-i-host-drabbar-framst-barn/

Svenska Dagbladet / 2021-05-31
Journalister ska inte ägna sig åt PR
Det är lika nödvändigt att granska forskningen som andra fält. Men grävarinstinkten hos vetenskapsjournalisterna är sällan primär, skriver Lena Einhorn som uppmanar till en mer kritisk bevakning. https://www.svd.se/einhorn-journalister-ska-inte-agna-sig-at-pr
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-05-07
”Tester kan öppna gränserna i Norden”
Sverige borde anpassa coronarestriktionerna till sina nordiska grannländer och ta mindre hänsyn till folkopinionen. Ett samarbete om testning kan öppna gränserna i Norden, skriver Stefan Hanson, specialist i infektionssjukdomar och fil dr i internationell hälsa.
https://www.dn.se/insandare/tester-kan-skapa-smittfri-zon-i-norden/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Kristiansdagsbladet / 2021-04-23
Hur borde vi hantera pandemin i Sverige nu?
Fredrik Elgh, Sofia Nerbrand, Tove Fall, Joakim Rocklöv, Åsa Wheelock
https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/hur-borde-vi-hantera-pandemin-i-sverige-nu-f442d8e7/

Dagens Nyheter / 2021-04-23
”Det vi föreslår är inte radikalt: följ vad WHO, ECDC och CDC rekommenderar”
Anders Vahlne, för Vetenskapsforum covid-19: Felbedömningar ledde till att Sverige till skillnad mot många andra länder inte stängde ner initialt, utan i stället räknade med att flockimmunitet skulle bli problemets lösning.
https://www.dn.se/debatt/det-vi-foreslar-ar-inte-radikalt-folj-vad-who-ecdc-och-cdc-rekommenderar/

Dagens Media / 2021-04-20
”Varför lär sig inte SR av sina klavertramp i coronarapporteringen?”
Trots att Vetenskapsradions coronarapportering har fällts i Granskningsnämnden verkar intresset att lära sig av sina tidigare misstag litet. Det skriver Marcus Carlsson, en av de 22 forskarna som i fjol kritiserade den svenska coronastrategin på DN Debatt.
https://www.dagensmedia.se/opinion/debatt/marcus-carlsson-varfor-lar-sig-inte-sr-av-sina-klavertramp-i-coronarapporteringen/

The Lancet / 2021-04-19
The Swedish COVID-19 strategy revisited
While other countries are closing down in response to this new surge in cases, Sweden is opening up—high schools were opened on April 1, 2021. To continue on the same trajectory in the face of current trends, without timely action by agency and government leadership, raises concerns about governance and accountability, and ultimately about fundamental ethics and values.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00885-0/fulltext

Altinget / 2021-04-18
“11 forskare: Sverige bör ansluta sig till ett paneuropeiskt nollcovid-upprop”
https://www.altinget.se/artikel/11-forskare-sverige-bor-ansluta-sig-till-ett-paneuropeiskt-nollcovid-upprop
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-04-14
”Vi var 22 oroade forskare som ville nå de politiskt ansvariga”
Forskare i Vetenskapsforum covid-19: Den 14 april förra året publicerade vi en artikel på DN Debatt som fick ett enormt genomslag. Äntligen tycktes debatten om den svenska strategin få plats. Men artikeln ifrågasattes och strategin rubbades inte. De svenska dödstalen sköt i höjden. Strategin har långsamt justerats, men hela tiden för lite och för sent.
https://www.dn.se/debatt/vi-var-22-oroade-forskare-som-ville-na-de-politiskt-ansvariga/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Svenska Dagbladet / 2021-04-01
Einhorn: Sverige betalar ett högt pris
Hårda men tidsbegränsade nedstängningar har effekt på smittspridningen. Samtliga nordiska länder utom Sverige tillämpade dem – och nu får vi betala priset, skriver Lena Einhorn.
https://www.svd.se/einhornsverige-betalar-ett-hogt-pris

Svenska Dagbladet / 2021-03-29
”Radion nedvärderar de 22 forskarna”
Vetenskapsradion nedvärderar kritikerna av den svenska coronastrategin. Det skriver Lena Einhorn i ett svar till Ulrika Björkstén och Alisa Bosnic på Sveriges Radio.
https://www.svd.se/radion-nedvarderar-de-22-forskarna
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Svenska Dagbladet / 2021-03-24
”Oviljan till debatt ett hot mot demokratin”
Vi befinner oss i den största kris som drabbat Sverige sedan andra världskriget. Ändå råder det bland beslutsfattarna en total oemottaglighet för kritik. Det skriver Lena Einhorn.
https://www.svd.se/oviljan-till-debatt-ar-ett-hot-mot-demokratin
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2021-03-11
Sverige valde fel väg och underskattade pandemin
Ett år in i pandemin är Sveriges mobilisering mot covid-19 fortfarande långsam. Nu krävs kraftfulla åtgärder för social distansering, vilket innebär att vi måste stänga ner delar av landet och använda alla verktyg för att begränsa smittspridningen, skriver professorerna Thomas Hedner, Olle Isaksson och Anders Vahlne.
https://www.gp.se/debatt/sverige-valde-fel-v%C3%A4g-och-underskattade-pandemin-1.42797383
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Kristianstadsbladet / 2021-03-09
Lena Einhorn: Även forskare tänker mest med magen
Vi inbillar oss att vi är rationella varelser. Men de flesta av våra beslut är känslomässiga. Därför är det så svårt att rucka på den svenska pandemihanteringen, trots dess uppenbara brister.
https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/lena-einhorn-aven-forskare-tanker-mest-med-magen-b592539f/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2021-03-03
Nej Anders Tegnell, munskydd hjälper inte bara på marginalen
FHM:s motstånd är obegripligt. Idag är Sverige nästan det enda landet i världen utan generella munskyddsrekommendationer – och det är inte vårt land som har vetenskapen på sin sida. Munskydd räddar liv. Regeringen måste nu kräva att befolkningen använder dem, skriver 26 forskare och läkare.
https://www.expressen.se/debatt/nej-anders-tegnell-munskydd-hjalper-inte-bara-pa-marginalen/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Svenska Dagbladet / 2021-02-25
”Vaccinationsintyg kan ge oss frihet igen”
Digitala intyg om vaccination mot covid-19 skapar nya möjligheter till rörelsefrihet igen. Möjligheten att fritt smitta andra är varken etisk eller bra för demokratin, skriver professor Gunnar Klein som är med i WHO:s expertgrupp.
https://www.svd.se/vaccinationsintygkan-ge-oss-frihet-igen
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-02-17
”Trots vaccinerna riskerar covid att öka försprånget”
29 företrädare för Vetenskapsforum covid-19: En nollvision med striktare åtgärder bär nu övervägas.
https://www.dn.se/debatt/trots-vaccinerna-riskerar-covid-
att-oka-forspranget/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-02-10
”Helomvändning av Tegnell krävs för att hejda smittan”
Den misslyckade svenska strategin har gjort att vi har tio gånger fler döda i covid-19 per capita än Norge. Nu krävs en helomvändning av regeringen och Folkhälsomyndigheten för att inte muterade virusvarianter ska leda till att dödstalen ökar ytterligare, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson.
https://www.dn.se/insandare/helomvandning-av-tegnell-kravs-for-att-hejda-smittan/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Kvartal / 2021-01-28
Konsten att ändra sig
En rad faktorer, somliga omedvetna, leder fram till de åsikter och uppfattningar vi har. Även om vi uppfattar oss själva som rationella och således förnuftsdrivna är det i regel inte så enkelt, eftersom vi utan att vara medvetna om det är delvis känslostyrda. Detta gäller politiker och tjänstemän på myndigheter, men det gäller naturligtvis även för oss, skriver forskarna och läkarna Stefan Einhorn, Björn Olsen, Fredrik Elgh med flera som menar att skolorna bör stängas ett par veckor framöver.
https://kvartal.se/artiklar/konsten-att-andra-sig/?fbclid=IwAR0decPfetzlchxGviUlK4cS39of-akzmo-BOXVKB_pIRIEYTBFXdSbtz0k
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-01-27
Lena Einhorn: Så förvandlades strategin mot pandemin till en massans dårdans
https://www.dn.se/kultur/lena-einhorn-sa-forvandlades-strategin-mot-pandemin-till-en-massans-dardans/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Altinget / 2021-01-12
Att lära av misslyckanden kräver att man erkänner dem
Inser regeringen och folkvalda egentligen vilken svår skada Sveriges misslyckade pandemihantering har tillfogat landet? Det frågar sig Sigurd Bergmann, professor emeritus i religionsvetenskap och medlem i Vetenskapsforum covid-19.
https://www.altinget.se/artikel/debatt-att-lara-av-misslyckanden-kraver-att-man-erkanner-dem
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-posten / 2021-01-10
“Gränsen är nådd – sätt in tvångsåtgärder nu”
Bäste Stefan Löfven, för oss alla, ta ditt ansvar och se till att vi, för den fortsatta pandemibekämpningen, får ett omdömesgillt och empatiskt ledarskap, som på ett transparent sätt kan använda tvingande åtgärder som situationen nu kräver, skriver Stefan Hanson, infektionsläkare.
http://www.gp.se/1.39510746

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2021-01-05
”Att öppna skolorna i januari är att ta mycket stora risker”
Skolstängningar är en sista utväg, när andra åtgärder inte lyckats vända utvecklingen, och då som en del av ett batteri av smittbegränsande åtgärder. Det är detta läge vi tycks befinna oss i nu, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/att-oppna-skolorna-i-januari-ar-att-ta-mycket-stora-risker/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2021-01-01
Tegnell kvalificerar sig inte ens som hobbyepidemiolog
Det är ironiskt att Tegnell nyligen summerade pandemiåret med ordet hobbyepidemiologer när det är de myter som han och hans myndighet har spridit som har lett till de för jämförbara länder unikt katastrofhöga dödstal som Sverige har, skriver bland andra Gunnar Steineck, senior professor i klinisk cancerepidemiologi.
https://www.gp.se/debatt/tegnell-kvalificerar-sig-inte-ens-som-hobbyepidemiolog-1.39302498
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-12-26
”Oetisk strategi för flockimmunitet bakom misslyckandet”
Sverige har under coronapandemin haft ett annat mål i sikte än andra länder: flockimmunitet i stället för att hålla nere sjukdomsfallen. Folkhälsomyndighetens oetiska vägval ligger bakom den misslyckade strategin, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson och Claudia Hanson, docent i hälsosystem.
https://www.dn.se/insandare/oetisk-strategi-for-flockimmunitet-bakom-misslyckandet/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

The Lancet / 2020-12-22
COVID-19 and the Swedish enigma
In the second wave of the COVID-19 pandemic, the Swedish national response continues to be an outlier with cases and deaths increasing more rapidly than in its Nordic neighbours.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32750-1/fulltext

Dagens Nyheter / 2020-12-18
”Risk för covidsmitta när massvaccinationen startar”
Fem virologiforskare: Kirurgmunskydd bör krävas och tillhandahållas för såväl personal som de som ska vaccineras.
https://www.dn.se/debatt/risk-for-covidsmitta-nar-massvaccinationen-startar/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2020-12-17
FHM:s skuld är större än kommissionen beskriver
Verkligheten är faktiskt värre än vad coronakommissionen beskriver. Folkhälsomyndigheten inte bara nedprioriterade bruket av skyddsutrustning inom äldrevården – man motarbetade det, skriver Lena Einhorn och Bo Lundbäck.
https://www.expressen.se/debatt/fhms-skuld-ar-storre-an-kommissionen-beskriver/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Arena / 2020-12-13
Viruspolitik i en totalitär demokratur
“Jag är medveten om att min bild av det viruspolitiska annorlunda-landet bjuder på beska droppar, och jag önskar inget annat än att jag tar fel.”
Sigurd Bergmann skräder inte orden i sin kritik av den svenska coronastrategin.
https://www.dagensarena.se/essa/viruspolitik-en-totalitar-demokratur/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2020-12-04
Låt inte FHM bromsa en massvaccination
Återigen agerar representanter för Folkhälsomyndigheten senfärdigt trots att det har funnits gott om tid att planera för vaccination mot covid-19. Kan det bero på att Johan Carlson och Anders Tegnell var centrala i beslutet som ledde till att 350 barn och ungdomar drabbades av narkolepsi? skriver Fredrik Elgh och Stefan Einhorn.
https://www.expressen.se/debatt/lat-inte-fhm-bromsa-
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-11-30
Folkhälsomyndigheten borde inte kväsa framtidshoppet
Varför vill Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson trycka ned förväntningarna på ett vaccin mot covid-19? Testerna har hittills gett mycket goda resultat och prognosen för nästa år ser ljus ut. Alla som kan borde vaccinera sig, skriver Lena Einhorn.
https://www.dn.se/kultur/lena-einhorn-folkhalsomyndigheten-borde-inte-kvasa-framtidshoppet/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-11-26
”Byt strategi – annars blir andra vågen värre”
https://www.dn.se/insandare/andra-strategi-annars-blir-andra-vagen-varre/

Regeringen måste ge medborgarnas hälsa högsta prioritet och agera utifrån tillgänglig vetenskap. Om inte Sverige ändrar sin strategi mot coronaviruset kan den andra smittovågen blir värre än den första, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson, KI-professorn Cecilia Söderberg-Nauclér och matematikern Marcus Carlsson.

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Der Tagespiegel / 2020-11-16
Wissenschaftler klagen an : „Schwedens Corona-Strategie hat Tausende unnötig das Leben gekostet“
Die Regierung in Stockholm hält eisern an ihrem umstrittenen Corona-Kurs fest. Das wollen 40 Forscher ändern – zwei von ihnen erklären im Interview, was im Land schief läuft.
https://plus.tagesspiegel.de/politik/schwedische-forscher-klagen-an-tegnells-strategie-hat-tausenden-in-schweden-das-lebengekostet-69521.html
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-11-14
Insändare. ”Anpassa strategin till andra nordiska länder”
https://www.dn.se/insandare/anpassa-strategin-till-andra-nordiska-lander/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Det räcker inte med råd och rekommendationer om betydligt fler dödsfall i covid-19 ska kunna undvikas. Sverige bör anpassa sin coronastrategi till våra nordiska grannländer, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson och tio andra undertecknare i forskargruppen i Vetenskapsforum covid-19.

Aftonbladet / 2020-11-13
Sveriges strategi mot covid håller inte längre
Vi befinner oss i ett kritiskt läge. Ett kritiskt läge vars omfattning de flesta av oss ännu inte förnimmer.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WOO9rr/sveriges-strategi-mot-covid-haller-inte-langre
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2020-11-09
Sverige behöver striktare åtgärder – omedelbart
Covid-19 är en sjukdom som kan bemästras. Men då kan de ansvariga inte helt förlita sig till strategier som bygger på personligt ansvar. Och då kan de ansvariga inte hålla fast vid ovetenskapliga och inaktuella idéer om hur detta virus sprids.
https://www.expressen.se/debatt/sverige-behover-striktare-atgarder-omedelbart/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Svenska Dagbladet / 2020-11-03
Det anses inte comme-il-faut att använda munskydd i Sverige, inte ens i sammanhang där det är särskilt viktigt. Det skriver Lena Einhorn – och varnar för att priset kan bli högt.
https://www.svd.se/farligt-grupptankande-om-munskydd-bland-svenskar
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Arena / 2020-10-31
Om döendets konst
Denna helg minns vi våra döda, och coronaåret 2020 bör det ske i försoningens tecken. Ett pandemimuseum kan hjälpa oss att empatiskt läka tidens sår, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.dagensarena.se/essa/om-doendets-konst/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2020-10-29
Coronastrategin måste bli faktabaserad och sluta vilseleda
Bland de länder som har lyckats sämst i världen med att hålla nere de covid-19-relaterade dödstalen finns USA och Brasilien, och Sverige. I de förstnämnda länderna beror misslyckandena på att politikerna har vilselett befolkningen. I Sverige däremot är det de som ska vara experter som har fört oss bakom ljuset.
http://www.gp.se/1.36287313

Expressen / 2020-10-29
En ny förödande våg av smitta hotar – gör rätt nu
Sverige tycks inte ha fått några fördelar av vårens katastrofala covid-19-situation, vad gäller utbredd immunitet eller ekonomi. Vi har nu varje dag tre och en halv gånger fler fall av smittade än Norge och Finland, skriver 26 läkare och forskare som uppmanar FHM till en mer vetenskaplig hållning.
https://www.expressen.se/debatt/en-ny-forodande-vag-av-smitta-hotar-gor-ratt-nu/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2020-10-23
Oacceptabelt att inte vidta kraftåtgärder när smittan nu ökar
Under alla omständigheter har strategin inte lyckats. Människor har dött i långt högre grad här än i våra grannländer. Endast genom att underlåta att behandla många sjuka över 80 år i respirator har man klarat intensivvården. Andra följder är att många sjuksköterskor nu säger upp sig, operationsköer på runt 185 000 operationer har uppstått och uppskjutna kontroller av allvarliga sjukdomar måste betas av framöver, skriver debattörerna.
http://www.gp.se/1.36011904
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Aftonbladet / 2020-10-22
Feltänkt riskera livet på våra mest sårbara
Mitt i den kraftigaste uppgång av antalet smittade som vi haft sedan våren 2020 så lättas påbuden för dem som löper störst risk att dö om de blir infekterade. I ställer borde man minska riskerna i samhället i stort först – med åtgärder som fungerat i andra länder, skriver debattörerna.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BlRoKe/feltankt-riskera-livet-pa-vara-mest-sarbara
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

ABC / 2020-10-14
Sweden’s experiment with herd immunity is unethical and undemocratic — and reveals an underlying political pathology
Sweden’s strategy of pursuing herd immunity by infection is morally unacceptable in democratic societies, which have an obligation to uphold the equal value of all citizens.
https://www.abc.net.au/religion/the-ethics-of-swedens-herd-immunity-strategy/12764868
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-10-01
”Svensk coronastatistik ger en skev bild av smittspridningen”
Sverige har markant ökat sin testkapacitet för coronaviruset. Men den svenska rapporteringen gör att det är svårt att jämföra Sverige med andra länder, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/svensk-coronastatistik-ger-en-skev-bild-av-smittspridnin 
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Aftonbladet / 2020-09-25
Forskare: Gör munskydd obligatoriskt och överväg snabbtester
Med några relativt enkla åtgärder kan risken att smitta nära och kära att vara minimal även efter att besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort, skriver fyra forskare.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/PR3Xm7/utan-besoksforbud-maste-aldre-skyddas
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Sociološki pregled / Sociological Review / 2020-09-25
Terror in Utopia: Crisis (mis-) management during the covid-19 pandemic in Sweden. By Jens Stilhoff Sörensen
https://aseestant.ceon.rs/index.php/socpreg/article/view/28464/16095

Dagens Nyheter / 2020-08-15
”Coronaoron inför höstens skolstart är befogad”
https://www.dn.se/debatt/coronaoron-infor-hostens-skolstart-ar-befogad/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-08-13
Lena Einhorn: I andra länder öppnar kulturlivet igen, här händer ingenting
I våra grannländer låter man inte smittan styra. Man styr den. Därför kan man också ge både konserter och spela teater för större församlingar än 50 personer, skriver författaren Lena Einhorn.
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-i-andra-lander-oppnar-kulturlivet-igen-har-hander-ingenting/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Svenska Dagbladet / 2020-08-07
”Fel att passivt vänta in ny smittspridning”
De scenarier som regeringen och Folkhälsomyndigheten räknar med inför hösten innebär att passivt invänta ny smittspridning. Istället finns alla möjligheter att agera på förhand för att minska smittspridningen, skriver Nele Brusselaers med flera debattörer.
https://www.svd.se/fel-att-passivt-vanta-in-ny-smittspridning

Aftonbladet / 2020-08-06
Munskydd i 170 länder – varför inte i Sverige?
Slutreplik från läkare och forskare: FHM måste ändra sig
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOxegw/munskydd-i-170-lander–varfor-inte-i-sverige

Aftonbladet / 2020-07-29
Obegripliga inslaget i kampen mot pandemin.
27 läkare och forskare: Hur länge ska våra äldre behöva isolera sig?
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e8be0y/obegripliga-inslaget-i-kampen-mot-pandemin
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Arena / 2020-07-29
Flockimmuniseringens oetiska experiment.
Att metodiskt söka flockimmunitet är oetiskt, riskfyllt och oacceptabelt. Dessutom sätter den principen om allas lika värde ur spel och kränker flera av de mänskliga rättigheterna, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.dagensarena.se/essa/flockimmuniseringens-oetiska-experiment/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

USA Today / 2020-07-21
Sweden hoped herd immunity would curb COVID-19.
Don’t do what we did. It’s not working.
25 Swedish doctors and scientists.
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/07/21/coronavirus-swedish-herd-immunity-drove-up-death-toll-column/5472100002/

Svenska Dagbladet / 2020-07-19
”Sverige har inte fått till en stark signal”
Vi har rimligen facit redan i dag gällande Sveriges och Norges pandemibekämpning. En blick på situationen över tid indikerar att den stora skillnaden är åtgärderna i början av mars, skriver professorerna Dag S Thelle och Gunnar Steineck.
https://www.svd.se/sverige-har-inte-fatt-till-en-stark-signal-mot-smittan
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Medium / 2020-07-17
How The Mitigation Strategy Tempted Northern Europe And Convinced Only Sweden.
https://medium.com/@SwedishScienceForumCovid19/how-the-mitigation-strategy-tempted-northern-europe-and-convinced-only-sweden-f6fb9197d49a

Göteborgs-Posten / 2020-07-12
Vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter?
Vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter? Frågan blir allt viktigare när antalet smittade och döda växer, men strategin förblir densamma, skriver 23 forskare.
https://www.gp.se/debatt/vad-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsomyndigheten-egentligen-ute-efter-1.31088225
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-07-09
”Munskydd i trånga miljöer kan rädda många liv”
Folkhälsomyndigheten bär rekommendera allmänheten att använda munskydd mot coronaviruset. Förskningen visar att covid-19 är en luftburen smitta och därför kan munskydd i trånga miljöer rädda många liv, skriver Jan Lötvall, överläkare och professor i klinisk allergologi.
https://www.dn.se/insandare/munskydd-i-tranga-miljoer-kan-radda-manga-liv/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-07-01
Byt ut ledningen för Folkhälsomyndigheten
https://www.dn.se/insandare/byt-ut-ledningen-for-folkhalsomyndigheten/&gt
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2020-06-29
Att begränsa antalet döda är ditt jobb, Tegnell.
Finns det någonting som är viktigare under en pandemi än att människor ska överleva? Och hur kan man anse att en strategi annars har fungerat väldigt bra?
När Anders Tegnell hävdar att våra förslag inte är ”vettiga” och ”genomförbara” underkänner han samtidigt de insatser som Norge, Danmark och Finland på ett så lyckosamt sätt genomfört, skriver 23 forskare och läkare.
https://www.expressen.se/debatt/att-begransa-antalet-doda-ar-ditt-jobb-tegnell/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-06-27
”Sverige måste byta strategi mot viruset”
https://www.dn.se/insandare/sverige-maste-byta-strategi-mot-viruset/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-06-26
”Offentliggör alla dokument bakom besluten”
https://www.dn.se/insandare/offentliggor-alla-dokument-bakom-besluten/

Aftonbladet / 2020-06-24
5 000 döda kan inte längre förklaras bort
Stefan Einhorn: Att montera ner vår tillit till samhället går fort, Tegnell.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QoQ7oR/5-000-doda-kan-inte-langre-forklaras-bort
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Aftonbladet / 2020-06-13
Varför vägrar du införa munskydd, Tegnell?
23 läkare och forskare: Det finns stöd i forskningen för att skydden fungerar.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOyMXB/varfor-vagrar-du-infora-munskydd-tegnell
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-06-08
26 forskare: ”Anhöriga till sjuka måste sättas i karantän”
Eftersom man ofta är smittsam ett till två dygn innan man får symptom, är ett avgörande sätt att effektivt bryta smittkedjorna att även nära kontakter till covid-19-sjuka patienter sätts i karantän, skriver de 26 forskarna.
https://www.dn.se/debatt/26-forskare-anhoriga-till-sjuka-maste-sattas-i-karantan/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2020-06-02

Vi kan fortfarande byta strategi – för att rädda liv och slippa isolering.
De höga dödstalen i Sverige ligger kvar på en nivå kring 55 döda per dag. I Norge har 1 person dött under den senaste veckan. Sveriges höga dödstal riskerar därför att försämra Sverigebilden och isolera oss. Men vi kan fortfarande ta kontroll över smittspridningen genom kraftigt utökad testning och kontaktspårning.
https://www.gp.se/debatt/vi-kan-fortfarande-byta-strategi-f%C3%B6r-att-r%C3%A4dda-liv-och-slippa-isolering-1.28722299

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-06-02
Lena Einhorn: Så surrade Sverige fast sig vid masten i hanteringen av pandemin.
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-sa-surrade-sverige-fast-sig-vid-masten-i-hanteringen-av-pandemin/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-06-01
”Byt ut ledningen för Folkhälsomyndigheten”
Regeringen borde byta ut ledningen för Folkhälsomyndigheten för att undvika en ny våg av dödsfall av covid-19 i höst. Den svenska strategin måste ersättas av den som används i andra länder, säger Sigurd Bergmann, professor emeritus i religionsvetenskap.
https://www.dn.se/insandare/byt-ut-ledningen-for-folkhalsomyndigheten/

Aftonbladet / 2020-05-21
Dödstalen i Sverige katastrofalt höga
Läkare och forskare: Om inte FHM vill se detta så måste politikerna reagera.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WbVnJL/dodstalen-i-sverige-ar-katastrofalt-hoga
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Seeing The Woods / 2020-05-18
“You have to change your life!”
Our Common Post-Corona Future through a Swedish Lens.
https://seeingthewoods.org/2020/05/18/you-have-to-change-your-life-our-common-post-corona-future-through-a-swedish-lens/#more-12873
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2020-05-15
Vi får inte bli avtrubbade av Sveriges skyhöga dödstal – vi måste agera.
Vi kan inte acceptera Sveriges höga dödstal som något oundvikligt. I våra grannländer har de fått smittan under kontroll och börjat öppna upp samhället utan någon dramatisk ökning av smittade eller döda. Vi kan fortfarande upprätta ett liknande system med testning och kontaktspårningssystem – och rädda många liv, skriver Stefan Hanson, infektionsläkare och Cecilia Söderberg-Nauclér läkare och professor i Medicinsk mikrobiell patogenes.
https://www.gp.se/debatt/vi-f%C3%A5r-inte-bli-avtrubbade-av-sveriges-skyh%C3%B6ga-d%C3%B6dstal-vi-m%C3%A5ste-agera-1.28048651

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-05-14
”Flockimmunitet är en farlig och orealistisk coronastrategi”
Flockimmunitet kan möjligen tänkas fungera på vattkoppor, där en av sextiotusen smittade dör. Det fungerar mindre bra på en sjukdom där kanske en på hundra dör, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/flockimmunitet-ar-en-farlig-och-orealistisk-coronastrategi/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-05-04
”Använd munskydd i publika miljöer och i äldrevården”
WHO utesluter inte längre aerosolsmitta. Det är en av anledningarna till att munskyddstvång vid publika aktiviteter nu införs i allt fler länder, senast Tyskland, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/anvand-munskydd-i-publika-miljoer-och-i-aldrevarden/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2020-04-28
Varför blir det så ofta fel för FHM?
Mot bakgrund av vad som tycks som ett uppvaknande om att Folkhälsomyndigheten inte bara kan ha fel – utan ofta har haft det sedan covid-19 pandemin började – blir nästa fråga om de bara har upprepad otur eller om något i deras metod är förklaringen, skriver Marcus Carlsson, en av de 22 forskarna som skrev på DN Debatt.
https://www.expressen.se/debatt/varfor-blir-det-sa-ofta-fel-for-folkhalsomyndigheten/

Aftonbladet / 2020-04-21
Jag anklagar er för att tysta coronadebatten.
Överläkaren Anders Jansson, en av de 22 debattörerna i DN: Ni riskerar människors liv.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJr5b6/jag-anklagar-er-for-att-tysta-coronadebatten
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-04-21
”Fortsatt fler döda i Sverige än i våra nordiska grannländer”
https://www.dn.se/debatt/fortsatt-fler-doda-i-sverige-an-i-vara-nordiska-grannlander/

Svenska Dagbladet / 2020-04-17
”Inget missvisande alls om spridningstalen”
Vår artikel ”Bortse inte från de bästa forskarnas modeller” (SvD den 13 april) har väckt debatt, vilket är precis vad vi önskade åstadkomma. Vi vill här bemöta den kritik som yttras i de två repliker som publicerats i denna tidning.
https://www.svd.se/inget-missvisande-alls-om-spridningstalen

Dagens Nyheter / 2020-04-16
”Tvinga myndigheten att redovisa sina beräkningar”
Insändare av Stefan Hanson.

Regeringen måste se till att Folkhälsomyndigheten offentliggöra sina beräkningar och modeller. Allt annat är att utsätta det svenska folket för ett exempellöst stycke social ingenjörskonst, skriver Stefan Hanson, filosofie doktor i internationell hälsa.

https://www.dn.se/asikt/tvinga-myndigheten-att-redovisa-sina-berakningar/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

 

Göteborgs-Posten / 2020-04-16
Folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med riskgrupperna.
Regeringen och folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med riskgrupperna genom att inte kräva att all hemtjänstpersonal och de som arbetar på äldreboenden har munskydd och genom att inte testa all personal, skriver bland andra Jens Sörensen, docent globala studier.
https://www.gp.se/debatt/folkh%C3%A4lsomyndigheten-spelar-rysk-roulette-med-riskgrupperna-1.26843442

Göteborgs-Posten / 2020-04-15
Byt strategi nu och rädda resten av landet
Sverige har långt fler döda än både Norge och Finland som båda har haft andra strategier mot viruset – striktare restriktioner och omfattande testning. Sverige kan fortfarande byta linje och rädda de ännu inte så hårt drabbade delarna av landet, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson.
https://www.gp.se/debatt/byt-strategi-nu-och-r%C3%A4dda-resten-av-landet-1.26792574

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Aftonbladet / 2020-04-15
Medicin mot Covid-19 dröjer inte länge.
Slutreplik från Stefan Einhorn om strategin mot coronaviruset.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4qeJlo/medicin-mot-covid-19-drojer-inte-lange

Dagens Nyheter / 2020-04-14
”Folkhälsomyndigheten har misslyckats – nu måste politikerna gripa in”.
Vid minst fyra tillfällen har man från Folkhälsomyndighetens sida hävdat att smittspridningen har planat ut eller kommer att avta. Det har den inte gjort, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Svenska Dagbladet / 2020-04-13
”Bortse inte från de bästa forskarnas modeller”
Folkhälsomyndigheten ignorerar mer avancerade modelleringar kring coronaviruset, eftersom man anser dem för osäkra. Men även om modeller såklart inte är ofelbara så bygger bra modeller också in osäkerheterna, skriver flera forskare.
https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

Dagens Nyheter / 2020-04-13
”Inför strikta regler under 3-4 veckor för att rädda liv”
Stefan Hanson: Isolering av åldringar och social distansering räcker inte för att trycka ner epidemikurvan för coronaviruset. Sverige behöver nu införa betydligt strikta regler under 3-4 veckor räcker för att tjäna in förlorad tid, skriver Stefan Hanson, infektionsspecialist och filosofie doktor i internationell hälsa.

https://www.dn.se/asikt/infor-strikta-regler-under-3-4-veckor-for-att-radda-liv/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Aftonbladet / 2020-04-13
Sverige gör stora fel i kampen mot corona.
Stefan Einhorn: Experterna låser sig vid en linje trots att nya fakta kommer upp.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/awQ01O/sverige-gor-stora-fel-i-kampen-mot-corona
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-04-09
Lena Einhorn: Hur kunde vi släppa in smittan på Stockholms äldreboenden?
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Expressen / 2020-04-04

Lena Einhorn: När tar FHM höjd för att symtomfria kan smitta?
WHO:s nya paragraf är dramatisk – och förändrar allt. Vi måste ändra vårt förhållningssätt till denna dödliga epidemi, som redan tagit sig in på en stor andel av storstädernas äldreboenden. När man arbetar med gamla måste skyddsutrustning användas, skriver virologen Lena Einhorn.
https://www.expressen.se/debatt/nar-tar-fhm-hojd-for-att-symtomfria-kan-smit
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Medicin / 2020-04-03
”Det är dags att använda de antikroppstester som redan finns”
Satsa massivt på antikroppstestning med enkla produkter för lokalt bruk, föreslår Gunnar O Klein, läkare och professor på Örebro universitet.
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-ar-dags-att-anvanda-de-antikroppstester-som-redan-finns/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Politiken / 2020-04-03
Stefan Hansson: Stäng ner Sverige innan det är för sent

Statsminister Stefan Löfven invaggar svenska folket i falsk säkerhet om coronaviruset. Han måste precis som gjorts i Norge stänga ner hela Sverige innan det är för sent, skriver Stefan Hanson, specialist i infektionssjukdomar och filosofie doktor i internationell hälsa.

https://www.dn.se/asikt/stang-ner-sverige-innan-det-ar-for-sent/

Göteborgs-Posten / 2020-04-02
Vilken fakta bygger Folkhälsomyndigheten sin riskfyllda strategi på?
Grundbulten i en demokrati är att ge bästa tänkbara skydd till sin befolkning. Försiktighetsprincipen bör råda, för att inte utsätta landets invånare för onödig risk. Jag anser inte att Folkhälsomyndigheten agerar enligt dessa principer, skriver Cecilia Söderberg Nauclér, professor på KI.
https://www.gp.se/debatt/vilken-fakta-bygger-folkh%C3%A4lsomyndigheten-sin-riskfyllda-strategi-p%C3%A5-1.26296435

Aftonbladet / 2020-04-01
Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre.
Lena Einhorn: All hemtjänstpersonal måste bära skyddsutrustning.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8m86nG/hemtjansten–en-dodsfalla-for-aldre
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Kyrkans Tidning / 2020-03-30
Omvändelse fullt möjligt post corona
När coronapandemin väl är över kommer vi att vakna upp i ett nytt samhälle, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/fullt-mojligt-att-omvanda-sig-post-corona
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-03-30
”Vi måste få veta varför inte fler testas”
Insändare av Stefan Hanson.

Sverige följer inte världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer att testa så många som möjligt för det nya coronaviruset. Nu måste Folkhälsomyndigheten förklara varför, skriver Stefan Hanson, specialist i infektionssjukdomar och filosofie doktor i internationell hälsa.

https://www.dn.se/asikt/vi-maste-fa-veta-varfor-inte-fler-testas/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2020-03-30
Vi måste agera kraftfullt för att få kontroll på smittspridningen
I Sverige skärper vi successivt restriktionerna, för att folk ska orka upprätthålla social distansering. Men mycket talar för att psyket har lättare att hantera en situation om vi väntar oss en belöning längre fram, jämfört med om vi upplever att vår frihet gradvis blir beskuren och slutet på historien ter sig avlägsen, skriver Stefan Einhorn, professor på Karolinska institutet.
https://www.gp.se/debatt/vi-m%C3%A5ste-agera-kraftfullt-f%C3%B6r-att-f%C3%A5-kontroll-p%C3%A5-smittspridningen-1.26136282

Politiken / 2020-03-26
Svensk virolog: Vi er på vej mod en katastrofe.
Professor på Karolinska Institutet i Stockholm frygter, at den afslappede svenske holdning til coronavirussen fører til en samfundsødelæggende smitteeksplosion i landet.
http://politiken.dk/7726358

Expressen / 2020-03-26
Lötvall och Lundbäck: Fyra krafttag som kan stoppa corona i maj.
Vi måste hitta en väg tillbaka till ett fungerande samhälle, och det måste gå fort. Vi föreslår flera åtgärder för att ta Sverige vinnande ur coronakrisen redan i maj: Stäng skolorna, masstesta människor, feberscanna alla arbetsplatser och håll fysisk distans. Användning av munskydd bör införas även här, skriver professorerna Jan Lötvall och Bo Lundbäck.
https://www.expressen.se/debatt/fyra-krafttag-som-kan-stoppa-corona-i-maj/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Göteborgs-Posten / 2020-03-25
Lär av Sydkorea och lyssna på WHO – testa fler för Corona.
Sverige måste återuppta testning och smittspårning på bred front för att kunna identifiera riskområden och koncentrera resurser, skriver debattörerna Jens Stilhoff Sörensen och Leif Eriksson vid Göteborgs universitet.
https://www.gp.se/debatt/l%C3%A4r-av-sydkorea-och-lyssna-p%C3%A5-who-testa-fler-f%C3%B6r-corona-1.25917165

Aftonbladet / 2020-03-25
Corona kan smitta även utan symtom.
Lena Einhorn: Rådet ”stanna hemma om du känner dig sjuk” håller inte.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO9nkq/corona-kan-smitta-aven-utan-symtom
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-03-24
”Folkhälsomyndigheten måste redovisa sina data och modeller”
Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser landet med nödvändig och uppdaterad information, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-maste-sluta-hemlighalla-fakta/

Dagens Nyheter / 2020-03-21
Hanson och Hanson: ”Löfven måste byta strategi för att rädda liv”
Folkhälsomyndighetens råd för att hejda spridningen av det nya coronaviruset covid-19 avviker från världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer. Nu måste Sverige göra en helomvändning för att förhindra en katastrofal utveckling liknande den i Italien, skriver Stefan Hanson, filosofie doktor i internationell hälsa, och Claudia Hanson, docent i epidemiologi vid Karolinska instutitet.
https://www.dn.se/asikt/lofven-maste-byta-strategi-for-att-radda-liv/

Svenska Dagbladet / 2020-03-20
”Använd forskarna – tillsätt ett expertråd”.
I Sverige finns en stor akademisk expertis inom medicin, modellering, epidemiologi och andra relevanta områden. Denna resurs står till samhällets förfogande och bör användas, skriver flera forskare.
https://www.svd.se/anvand-forskarna–tillsatt-ett-expertrad

Aftonbladet / 2020-03-20
Alla äldre står inte ut med ensamheten.
Debattörerna: Det behöver vi göra för att hjälpa de isolerade.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO26Mw/alla-aldre-star-inte-ut-med-ensamheten
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Dagens Nyheter / 2020-03-19
”Det går inte att lita på Folkhälsomyndigheten”
Insändare av Stefan Hanson och Claudia Hanson.

Rader av misstag har gjorts som innebär att tiotusentals svenska liv hotas av det nya coronaviruset. Det går inte att lita på Folkhälsomyndigheten, skriver Stefan Hanson, filosofie doktor i internationell hälsa, och Claudia Hanson, docent i epidemiologi vid Karolinska instutitet.

https://www.dn.se/asikt/det-gar-inte-att-lita-pa-folkhalsomyndigheten/

Göteborgs-Posten / 2020-03-17
Den svenska strategin att låta Coronaviruset spridas är cynisk.
I helgen har strategin att försöka uppnå flockimmunitet hos svenskarna för att minska skadeverkningarna av Coronaviruset debatterats. Om detta är Folkhälsomyndighetens ambition så är det oerhört cyniskt, skriver bland andra Anders Vahlne, professor emeritus klinisk virologi.
https://www.svd.se/fler-atgarder-kravs-for-att-bromsa-smittspridning

Svenska Dagbladet / 2020-03-15
”Fler åtgärder krävs för att bromsa smittspridning”
De åtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten har vidtagit för att bromsa smittspridningen räcker inte. Möten bör begränsas ytterligare och att stänga skolor är förmodligen nödvändigt, skriver flera experter på smittspridning i en debattartikel.
https://www.svd.se/fler-atgarder-kravs-for-att-bromsa-smittspridning

Dagens Nyheter / 2020-03-15
”Gör som Sydkorea och visa var smittade finns”
Det är bara ökad öppenhet som kan återskapa förtroendet för Folkhälsomyndighetens hantering av den nya coronasmittan. Gör som Sydkorea och visa i en app var alla smittade finns, skriver Stefan Hanson, fil dr i internationell hälsa, och Claudia Hanson, docent i epidemiologi.
https://www.dn.se/asikt/gor-som-sydkorea-och-visa-var-smittade-finns/

Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Läkartidningen / 2020-03-09
Sverige bör byta strategi för att bromsa spridning av coronaviruset
Joacim Rocklöv, Bo Lundbäck, Elin Larsson, Fredrik Elgh, Henrik Sjödin, Björn Olsen
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/sverige-bor-byta-strategi-for-att-bromsa-spridning-av-coronaviruset/
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

Svenska Dagbladet / 2020-03-09
”Viruset blottlägger svenska svagheter”
Sverige måste återupprätta en fungerande krishantering och samordning mellan myndigheter. Även ansvarsutkrävande av politiker och tjänstemän behöver återställas, skriver Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor.
https://www.svd.se/viruset-blottlagger-svenska-svagheter

Svenska Dagbladet / 2020-03-07
Sjukvården agerar som om symtom på covid-19 alltid debuterar utanför arbetstid. Vad händer när någon i stället får symtom under arbetsdagen? Den frågan ställer överläkare Anders Jansson.
https://www.svd.se/folkhalsomyndigheten-tar-onodiga-risker

Göteborgs-posten / 2020-03-06
Sverige har gravt missbedömt riskerna med det nya coronaviruset.
Det är upprörande hur tafatt myndigheterna hittills har hanterat hotet från Coronasmittan. Situationen kommer att förvärras med en kraftig ökning av antal smittade den kommande tiden. Nu måste vi hitta konkreta åtgärder. Klorokin är ett lovande läkemedel som bör ges särskilt till äldre, skriver professorerna Thomas Hedner och Olle Isaksson.
https://www.gp.se/debatt/sverige-har-gravt-missbed%C3%B6mt-riskerna-med-det-nya-coronaviruset-1.24995700

Läkartidningen / 2020-03-05
Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset
Jag ifrågasätter Folkhälsomyndighetens råd att människor som är direkt hemkomna från extrema högriskområden som Iran eller norra Italien ska återgå direkt till arbetet och i övrigt vanliga aktiviteter, i synnerhet om de arbetar med människor som har hög risk att dö i en eventuell infektion, skriver Anders Jansson, överläkare, ansvarig för hjärt-MR och spirometri, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/fullstandigt-felaktiga-rad-till-varden-om-risker-med-coronaviruset/

Svenska Dagbladet / 2020-03-02
Professor: Vi bör förbereda oss för ett värstascenario
Fredrik Elgh
https://www.svd.se/professor-vi-bor-forbereda-oss-for-ett-varstascenario
Ladda ner artikeln i PDF-format med godkännande av publicist.

För 250 kronor per år får du:

  • Återkommande digitala medlemsmöten med frågestund.
  • Tillgång till live-events och webinar – utan kostnad.
  • Nyhetsbrev.

Registrera dig HÄR.

Vi finansierar allt vårt arbete med hjälp av donationer och medlemsavgifter.
Vill du donera till oss, då gör du det HÄR.

sv_SESVE