Artiklar

Överst ligger Vetenskapsforum covid-19:s artiklar i internationella publikationer. Därefter följer svenska artiklar i kronologisk ordning.

2020-10-14
The Swedish COVID-19 Response Is a Disaster.
It Shouldn’t Be a Model for the Rest of the World.
https://time.com/5899432/sweden-coronovirus-disaster/


2020-10-14
Sweden’s experiment with herd immunity is unethical and undemocratic — and reveals an underlying political pathology
Sweden’s strategy of pursuing herd immunity by infection is morally unacceptable in democratic societies, which have an obligation to uphold the equal value of all citizens.
https://www.abc.net.au/religion/the-ethics-of-swedens-herd-immunity-strategy/12764868


2020-07-21
Sweden hoped herd immunity would curb COVID-19.
Don’t do what we did. It’s not working.
25 Swedish doctors and scientists.
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/07/21/coronavirus-swedish-herd-immunity-drove-up-death-toll-column/5472100002/

2020-07-17
How The Mitigation Strategy Tempted Northern Europe And Convinced Only Sweden.

https://medium.com/@SwedishScienceForumCovid19/how-the-mitigation-strategy-tempted-northern-europe-and-convinced-only-sweden-f6fb9197d49a


2020-10-01
”Svensk coronastatistik ger en skev bild av smittspridningen”
Sverige har markant ökat sin testkapacitet för coronaviruset. Men den svenska rapporteringen gör att det är svårt att jämföra Sverige med andra länder, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/svensk-coronastatistik-ger-en-skev-bild-av-smittspridningen/

2020-09-25
Forskare: Gör munskydd obligatoriskt och överväg snabbtester
Med några relativt enkla åtgärder kan risken att smitta nära och kära att vara minimal även efter att besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort, skriver fyra forskare.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/PR3Xm7/utan-besoksforbud-maste-aldre-skyddas

2020-08-15
”Coronaoron inför höstens skolstart är befogad”

https://www.dn.se/debatt/coronaoron-infor-hostens-skolstart-ar-befogad/


2020-08-13
Lena Einhorn: I andra länder öppnar kulturlivet igen, här händer ingenting
I våra grannländer låter man inte smittan styra. Man styr den. Därför kan man också ge både konserter och spela teater för större församlingar än 50 personer, skriver författaren Lena Einhorn.
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-i-andra-lander-oppnar-kulturlivet-igen-har-hander-ingenting/


2020-08-07
”Fel att passivt vänta in ny smittspridning”
De scenarier som regeringen och Folkhälsomyndigheten räknar med inför hösten innebär att passivt invänta ny smittspridning. Istället finns alla möjligheter att agera på förhand för att minska smittspridningen, skriver Nele Brusselaers med flera debattörer.
https://www.svd.se/fel-att-passivt-vanta-in-ny-smittspridning


2020-08-06
Munskydd i 170 länder – varför inte i Sverige?
Slutreplik från läkare och forskare: FHM måste ändra sig
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOxegw/munskydd-i-170-lander–varfor-inte-i-sverige


2020-07-29
Obegripliga inslaget i kampen mot pandemin.
27 läkare och forskare: Hur länge ska våra äldre behöva isolera sig?
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e8be0y/obegripliga-inslaget-i-kampen-mot-pandemin

2020-07-29
Flockimmuniseringens oetiska experiment.
Att metodiskt söka flockimmunitet är oetiskt, riskfyllt och oacceptabelt. Dessutom sätter den principen om allas lika värde ur spel och kränker flera av de mänskliga rättigheterna, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.dagensarena.se/essa/flockimmuniseringens-oetiska-experiment/

2020-07-09
Vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter?
Vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter? Frågan blir allt viktigare när antalet smittade och döda växer, men strategin förblir densamma, skriver 23 forskare.
https://www.gp.se/debatt/vad-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsomyndigheten-egentligen-ute-efter-1.31088225

2020-07-09
”Munskydd i trånga miljöer kan rädda många liv”
Folkhälsomyndigheten bär rekommendera allmänheten att använda munskydd mot coronaviruset. Förskningen visar att covid-19 är en luftburen smitta och därför kan munskydd i trånga miljöer rädda många liv, skriver Jan Lötvall, överläkare och professor i klinisk allergologi.
https://www.dn.se/insandare/munskydd-i-tranga-miljoer-kan-radda-manga-liv/

2020-06-29
Att begränsa antalet döda är ditt jobb, Tegnell.
Finns det någonting som är viktigare under en pandemi än att människor ska överleva? Och hur kan man anse att en strategi annars har fungerat väldigt bra?
När Anders Tegnell hävdar att våra förslag inte är ”vettiga” och ”genomförbara” underkänner han samtidigt de insatser som Norge, Danmark och Finland på ett så lyckosamt sätt genomfört, skriver 23 forskare och läkare.
https://www.expressen.se/debatt/att-begransa-antalet-doda-ar-ditt-jobb-tegnell/

2020-06-27
”Sverige måste byta strategi mot viruset”

https://www.dn.se/insandare/sverige-maste-byta-strategi-mot-viruset/

2020-06-26
”Offentliggör alla dokument bakom besluten”

https://www.dn.se/insandare/offentliggor-alla-dokument-bakom-besluten/

2020-06-24
5 000 döda kan inte längre förklaras bort
Stefan Einhorn: Att montera ner vår tillit till samhället går fort, Tegnell.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QoQ7oR/5-000-doda-kan-inte-langre-forklaras-bort

2020-06-13
Varför vägrar du införa munskydd, Tegnell?
23 läkare och forskare: Det finns stöd i forskningen för att skydden fungerar.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOyMXB/varfor-vagrar-du-infora-munskydd-tegnell

2020-06-08
26 forskare: ”Anhöriga till sjuka måste sättas i karantän”
Eftersom man ofta är smittsam ett till två dygn innan man får symptom, är ett avgörande sätt att effektivt bryta smittkedjorna att även nära kontakter till covid-19-sjuka patienter sätts i karantän, skriver de 26 forskarna.
https://www.dn.se/debatt/26-forskare-anhoriga-till-sjuka-maste-sattas-i-karantan/

2020-06-02
Vi kan fortfarande byta strategi – för att rädda liv och slippa isolering.
De höga dödstalen i Sverige ligger kvar på en nivå kring 55 döda per dag. I Norge har 1 person dött under den senaste veckan. Sveriges höga dödstal riskerar därför att försämra Sverigebilden och isolera oss. Men vi kan fortfarande ta kontroll över smittspridningen genom kraftigt utökad testning och kontaktspårning.
https://www.gp.se/debatt/vi-kan-fortfarande-byta-strategi-f%C3%B6r-att-r%C3%A4dda-liv-och-slippa-isolering-1.28722299

2020-06-02
Lena Einhorn: Så surrade Sverige fast sig vid masten i hanteringen av pandemin.
– – –
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-sa-surrade-sverige-fast-sig-vid-masten-i-hanteringen-av-pandemin/

2020-06-01
”Byt ut ledningen för Folkhälsomyndigheten”
Regeringen borde byta ut ledningen för Folkhälsomyndigheten för att undvika en ny våg av dödsfall av covid-19 i höst. Den svenska strategin måste ersättas av den som används i andra länder, säger Sigurd Bergmann, professor emeritus i religionsvetenskap.
https://www.dn.se/insandare/byt-ut-ledningen-for-folkhalsomyndigheten/

2020-05-18
“You have to change your life!”
Our Common Post-Corona Future through a Swedish Lens.
https://seeingthewoods.org/2020/05/18/you-have-to-change-your-life-our-common-post-corona-future-through-a-swedish-lens/#more-12873

2020-05-15
Vi får inte bli avtrubbade av Sveriges skyhöga dödstal – vi måste agera.
Vi kan inte acceptera Sveriges höga dödstal som något oundvikligt. I våra grannländer har de fått smittan under kontroll och börjat öppna upp samhället utan någon dramatisk ökning av smittade eller döda. Vi kan fortfarande upprätta ett liknande system med testning och kontaktspårningssystem – och rädda många liv, skriver Stefan Hanson, infektionsläkare och Cecilia Söderberg-Nauclér läkare och professor i Medicinsk mikrobiell patogenes.
https://www.gp.se/debatt/vi-f%C3%A5r-inte-bli-avtrubbade-av-sveriges-skyh%C3%B6ga-d%C3%B6dstal-vi-m%C3%A5ste-agera-1.28048651

2020-05-14
”Flockimmunitet är en farlig och orealistisk coronastrategi”
Flockimmunitet kan möjligen tänkas fungera på vattkoppor, där en av sextiotusen smittade dör. Det fungerar mindre bra på en sjukdom där kanske en på hundra dör, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/flockimmunitet-ar-en-farlig-och-orealistisk-coronastrategi/

2020-05-04
”Använd munskydd i publika miljöer och i äldrevården”
WHO utesluter inte längre aerosolsmitta. Det är en av anledningarna till att munskyddstvång vid publika aktiviteter nu införs i allt fler länder, senast Tyskland, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/anvand-munskydd-i-publika-miljoer-och-i-aldrevarden/

2020-04-21
Jag anklagar er för att tysta coronadebatten.
Överläkaren Anders Jansson, en av de 22 debattörerna i DN: Ni riskerar människors liv.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJr5b6/jag-anklagar-er-for-att-tysta-coronadebatten

2020-04-28
Varför blir det så ofta fel för FHM?
Mot bakgrund av vad som tycks som ett uppvaknande om att Folkhälsomyndigheten inte bara kan ha fel – utan ofta har haft det sedan covid-19 pandemin började – blir nästa fråga om de bara har upprepad otur eller om något i deras metod är förklaringen, skriver Marcus Carlsson, en av de 22 forskarna som skrev på DN Debatt.
https://www.expressen.se/debatt/varfor-blir-det-sa-ofta-fel-for-folkhalsomyndigheten/

2020-04-21
”Fortsatt fler döda i Sverige än i våra nordiska grannländer”

https://www.dn.se/debatt/fortsatt-fler-doda-i-sverige-an-i-vara-nordiska-grannlander/

2020-04-17
”Inget missvisande alls om spridningstalen”
Vår artikel ”Bortse inte från de bästa forskarnas modeller” (SvD den 13 april) har väckt debatt, vilket är precis vad vi önskade åstadkomma. Vi vill här bemöta den kritik som yttras i de två repliker som publicerats i denna tidning.
https://www.svd.se/inget-missvisande-alls-om-spridningstalen

2020-04-16
”Tvinga myndigheten att redovisa sina beräkningar”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/tvinga-myndigheten-att-redovisa-sina-berakningar/

2020-04-16
Folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med riskgrupperna.
Regeringen och folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med riskgrupperna genom att inte kräva att all hemtjänstpersonal och de som arbetar på äldreboenden har munskydd och genom att inte testa all personal, skriver bland andra Jens Sörensen, docent globala studier.
https://www.gp.se/debatt/folkh%C3%A4lsomyndigheten-spelar-rysk-roulette-med-riskgrupperna-1.26843442

2020-04-15
Byt strategi nu och rädda resten av landet
Sverige har långt fler döda än både Norge och Finland som båda har haft andra strategier mot viruset – striktare restriktioner och omfattande testning. Sverige kan fortfarande byta linje och rädda de ännu inte så hårt drabbade delarna av landet, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson.
https://www.gp.se/debatt/byt-strategi-nu-och-r%C3%A4dda-resten-av-landet-1.26792574

2020-04-15
Medicin mot Covid-19 dröjer inte länge.
Slutreplik från Stefan Einhorn om strategin mot coronaviruset.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4qeJlo/medicin-mot-covid-19-drojer-inte-lange

2020-04-14
”Folkhälsomyndigheten har misslyckats – nu måste politikerna gripa in”.
Vid minst fyra tillfällen har man från Folkhälsomyndighetens sida hävdat att smittspridningen har planat ut eller kommer att avta. Det har den inte gjort, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in/

2020-04-13
”Bortse inte från de bästa forskarnas modeller”
Folkhälsomyndigheten ignorerar mer avancerade modelleringar kring coronaviruset, eftersom man anser dem för osäkra. Men även om modeller såklart inte är ofelbara så bygger bra modeller också in osäkerheterna, skriver flera forskare.
https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

2020-04-13
”Inför strikta regler under 3-4 veckor för att rädda liv”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/infor-strikta-regler-under-3-4-veckor-for-att-radda-liv/

2020-04-13
Sverige gör stora fel i kampen mot corona.
Stefan Einhorn: Experterna låser sig vid en linje trots att nya fakta kommer upp.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/awQ01O/sverige-gor-stora-fel-i-kampen-mot-corona

2020-04-09
Lena Einhorn: Hur kunde vi släppa in smittan på Stockholms äldreboenden?

https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/

2020-04-07
”Folkhälsomyndigheten visar dåligt omdöme”

https://www.dn.se/debatt/anvand-munskydd-i-publika-miljoer-och-i-aldrevarden/

2020-04-04
När tar FHM höjd för att symtomfria kan smitta?
WHO:s nya paragraf är dramatisk – och förändrar allt. Vi måste ändra vårt förhållningssätt till denna dödliga epidemi, som redan tagit sig in på en stor andel av storstädernas äldreboenden. När man arbetar med gamla måste skyddsutrustning användas, skriver virologen Lena Einhorn.
https://www.expressen.se/debatt/nar-tar-fhm-hojd-for-att-symtomfria-kan-smitta/

2020-04-03
”Stäng ner Sverige innan det är för sent”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/stang-ner-sverige-innan-det-ar-for-sent/

2020-04-02
Vilken fakta bygger Folkhälsomyndigheten sin riskfyllda strategi på?
Grundbulten i en demokrati är att ge bästa tänkbara skydd till sin befolkning. Försiktighetsprincipen bör råda, för att inte utsätta landets invånare för onödig risk. Jag anser inte att Folkhälsomyndigheten agerar enligt dessa principer, skriver Cecilia Söderberg Nauclér, professor på KI.
https://www.gp.se/debatt/vilken-fakta-bygger-folkh%C3%A4lsomyndigheten-sin-riskfyllda-strategi-p%C3%A5-1.26296435

2020-04-01
Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre.
Lena Einhorn: All hemtjänstpersonal måste bära skyddsutrustning.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8m86nG/hemtjansten–en-dodsfalla-for-aldre

2020-03-30
”Vi måste få veta varför inte fler testas”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/vi-maste-fa-veta-varfor-inte-fler-testas/

2020-03-30
Alla äldre står inte ut med ensamheten.
Debattörerna: Det behöver vi göra för att hjälpa de isolerade.
https://www.gp.se/debatt/vi-m%C3%A5ste-agera-kraftfullt-f%C3%B6r-att-f%C3%A5-kontroll-p%C3%A5-smittspridningen-1.26136282

2020-03-26
Svensk virolog: Vi er på vej mod en katastrofe.
Professor på Karolinska Institutet i Stockholm frygter, at den afslappede svenske holdning til coronavirussen fører til en samfundsødelæggende smitteeksplosion i landet.
http://politiken.dk/7726358

2020-03-26
Fyra krafttag som kan stoppa corona i maj.
Vi måste hitta en väg tillbaka till ett fungerande samhälle, och det måste gå fort. Vi föreslår flera åtgärder för att ta Sverige vinnande ur coronakrisen redan i maj: Stäng skolorna, masstesta människor, feberscanna alla arbetsplatser och håll fysisk distans. Användning av munskydd bör införas även här, skriver professorerna Jan Lötvall och Bo Lundbäck.
https://www.expressen.se/debatt/fyra-krafttag-som-kan-stoppa-corona-i-maj/

2020-03-25
Lär av Sydkorea och lyssna på WHO – testa fler för Corona.
Sverige måste återuppta testning och smittspårning på bred front för att kunna identifiera riskområden och koncentrera resurser, skriver debattörerna Jens Stilhoff Sörensen och Leif Eriksson vid Göteborgs universitet.
https://www.gp.se/debatt/l%C3%A4r-av-sydkorea-och-lyssna-p%C3%A5-who-testa-fler-f%C3%B6r-corona-1.25917165

2020-03-25
Corona kan smitta även utan symtom.
Lena Einhorn: Rådet ”stanna hemma om du känner dig sjuk” håller inte.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO9nkq/corona-kan-smitta-aven-utan-symtom

2020-03-24
”Folkhälsomyndigheten måste redovisa sina data och modeller”
Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser landet med nödvändig och uppdaterad information, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-maste-sluta-hemlighalla-fakta/

2020-03-21
”Löfven måste byta strategi för att rädda liv”
Folkhälsomyndighetens råd för att hejda spridningen av det nya coronaviruset covid-19 avviker från världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer. Nu måste Sverige göra en helomvändning för att förhindra en katastrofal utveckling liknande den i Italien, skriver Stefan Hanson, filosofie doktor i internationell hälsa, och Claudia Hanson, docent i epidemiologi vid Karolinska instutitet.
https://www.dn.se/asikt/lofven-maste-byta-strategi-for-att-radda-liv/

2020-03-20
”Använd forskarna – tillsätt ett expertråd”.
I Sverige finns en stor akademisk expertis inom medicin, modellering, epidemiologi och andra relevanta områden. Denna resurs står till samhällets förfogande och bör användas, skriver flera forskare.
https://www.svd.se/anvand-forskarna–tillsatt-ett-expertrad

2020-03-20
Alla äldre står inte ut med ensamheten.
Debattörerna: Det behöver vi göra för att hjälpa de isolerade.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO26Mw/alla-aldre-star-inte-ut-med-ensamheten

2020-03-19
”Det går inte att lita på Folkhälsomyndigheten”
Insändare av Stefan Hanson och Claudia Hanson.
https://www.dn.se/asikt/det-gar-inte-att-lita-pa-folkhalsomyndigheten/

2020-03-17
Den svenska strategin att låta Coronaviruset spridas är cynisk.
I helgen har strategin att försöka uppnå flockimmunitet hos svenskarna för att minska skadeverkningarna av Coronaviruset debatterats. Om detta är Folkhälsomyndighetens ambition så är det oerhört cyniskt, skriver bland andra Anders Vahlne, professor emeritus klinisk virologi.
https://www.gp.se/debatt/den-svenska-strategin-att-l%C3%A5ta-coronaviruset-spridas-%C3%A4r-cynisk-1.25515058

2020-03-15
”Fler åtgärder krävs för att bromsa smittspridning”
De åtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten har vidtagit för att bromsa smittspridningen räcker inte. Möten bör begränsas ytterligare och att stänga skolor är förmodligen nödvändigt, skriver flera experter på smittspridning i en debattartikel.
https://www.svd.se/fler-atgarder-kravs-for-att-bromsa-smittspridning

2020-03-15
”Gör som Sydkorea och visa var smittade finns”
Det är bara ökad öppenhet som kan återskapa förtroendet för Folkhälsomyndighetens hantering av den nya coronasmittan. Gör som Sydkorea och visa i en app var alla smittade finns, skriver Stefan Hanson, fil dr i internationell hälsa, och Claudia Hanson, docent i epidemiologi.
https://www.dn.se/asikt/gor-som-sydkorea-och-visa-var-smittade-finns/

2020-03-09
”Viruset blottlägger svenska svagheter”
Sverige måste återupprätta en fungerande krishantering och samordning mellan myndigheter. Även ansvarsutkrävande av politiker och tjänstemän behöver återställas, skriver Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor.
https://www.svd.se/viruset-blottlagger-svenska-svagheter

2020-03-07
”Folkhälsomyndigheten tar onödiga risker”
Sjukvården agerar som om symtom på covid-19 alltid debuterar utanför arbetstid. Vad händer när någon i stället får symtom under arbetsdagen? Den frågan ställer överläkare Anders Jansson.
https://www.svd.se/folkhalsomyndigheten-tar-onodiga-risker

2020-03-06
Sverige har gravt missbedömt riskerna med det nya coronaviruset.
Det är upprörande hur tafatt myndigheterna hittills har hanterat hotet från Coronasmittan. Situationen kommer att förvärras med en kraftig ökning av antal smittade den kommande tiden. Nu måste vi hitta konkreta åtgärder. Klorokin är ett lovande läkemedel som bör ges särskilt till äldre, skriver professorerna Thomas Hedner och Olle Isaksson.
https://www.gp.se/debatt/sverige-har-gravt-missbed%C3%B6mt-riskerna-med-det-nya-coronaviruset-1.24995700

2020-03-05
Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset
Jag ifrågasätter Folkhälsomyndighetens råd att människor som är direkt hemkomna från extrema högriskområden som Iran eller norra Italien ska återgå direkt till arbetet och i övrigt vanliga aktiviteter, i synnerhet om de arbetar med människor som har hög risk att dö i en eventuell infektion, skriver Anders Jansson, överläkare, ansvarig för hjärt-MR och spirometri, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/fullstandigt-felaktiga-rad-till-varden-om-risker-med-coronaviruset/

För 250 kronor per år får du:

  • Återkommande digitala medlemsmöten med frågestund.
  • Tillgång till live-events och webinar – utan kostnad.
  • Nyhetsbrev.

Registrera dig HÄR.

Vi finansierar allt vårt arbete med hjälp av donationer och medlemsavgifter.
Vill du donera till oss, då gör du det HÄR.

sv_SESVE
sv_SESVE en_USEN