Artiklar

2021-08-21
”Viktigaste åtgärderna saknas mot coronaspridning i skolan”
30 forskare i Vetenskapsforum covid-19: När skolorna nu börjar är inga svenska barn under 18 år fullvaccinerade. Inga mellan 12 och 15 har fått ens en enda spruta. Barnen börjar skolan i princip helt oskyddade. Samtidigt som smittspridningen är i nivå med den som föregick den förödande andra vågen – detta innan skolorna ens har öppnat.
I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent
https://www.dn.se/debatt/viktigaste-atgarderna-saknas-mot-coronaspridning-i-skolan/

2021-07-23
God samstämmighet mellan olika svenska mått på avlidna i covid-19
I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/07/god-samstammighet-mellan-olika-svenska-matt-pa-avlidna-i-covid-19/


2021-07-12
”DN Debatt Repliker. ”Ge barn och ungdomar vaccin för deras egen skull”
Sex forskare: Att ge vaccin alla över 12 år är eftersträvansvärt inte bara från samhällets, utan i minst lika hög grad från barns och ungdomars synpunkt.
https://www.dn.se/debatt/ge-barn-och-ungdomar-vaccin-for-deras-egen-skull/


2021-07-05
”Vaccinera barn från 12 år inför höstens skolstart”
Utan tidigt vidtagna åtgärder riskerar kombinationen av deltavarianten och oskyddade barn och ungdomar att till hösten utgöra en mycket stor utmaning, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/vaccinera-barn-fran-12-ar-infor-hostens-skolstart/

2021-06-21
”Munskydden i riksdagen borde starta ny coronastrategi”

https://www.dn.se/insandare/munskydden-i-riksdagen-borde-starta-ny-coronastrategi/

2021-06-17
Vetenskapliga dimridåer och en myndighet som drar en vals
Att använda citat ur Alice i Underlandet när man beskriver Folkhälsomyndighetens hanterande av vissa fakta är kanske simpelt, skriver författaren, filmaren och virologen Lena Einhorn. Men liknelsen tränger sig på.
https://kvartal.se/artiklar/vetenskapligadimridaer/

2021-06-16
DN Sweden’s failed pandemic crisis management
By now Sweden’s way in the pandemic is well-known internationally. Anti-lockdown and anti-mask- protesters in the U.S. and Europe have held up Sweden as an ideal. Sweden stands out by its relaxed approach.
https://sites.utu.fi/bre/swedens-failed-pandemic-crisis-management/

2021-06-14
DN Debatt Repliker. ”Våra siffror om dödsfall i covid bland barn är de officiella”
https://www.dn.se/debatt/vara-siffror-om-dodsfall-i-covid-bland-barn-ar-de-officiella/

2021-06-02
DN Debatt. ”Risk att en fjärde covidvåg i höst drabbar främst barn”
https://www.dn.se/debatt/risk-att-en-fjarde-covidvag-i-host-drabbar-framst-barn/

2021-04-23
”Det vi föreslår är inte radikalt: följ vad WHO, ECDC och CDC rekommenderar”
Anders Vahlne, för Vetenskapsforum covid-19: Felbedömningar ledde till att Sverige till skillnad mot många andra länder inte stängde ner initialt, utan i stället räknade med att flockimmunitet skulle bli problemets lösning.
https://www.dn.se/debatt/det-vi-foreslar-ar-inte-radikalt-folj-vad-who-ecdc-och-cdc-rekommenderar/

2021-04-20
”Varför lär sig inte SR av sina klavertramp i coronarapporteringen?”
Trots att Vetenskapsradions coronarapportering har fällts i Granskningsnämnden verkar intresset att lära sig av sina tidigare misstag litet. Det skriver Marcus Carlsson, en av de 22 forskarna som i fjol kritiserade den svenska coronastrategin på DN Debatt.
https://www.dagensmedia.se/opinion/debatt/marcus-carlsson-varfor-lar-sig-inte-sr-av-sina-klavertramp-i-coronarapporteringen/

2021-04-19
The Swedish COVID-19 strategy revisited
While other countries are closing down in response to this new surge in cases, Sweden is opening up—high schools were opened on April 1, 2021. To continue on the same trajectory in the face of current trends, without timely action by agency and government leadership, raises concerns about governance and accountability, and ultimately about fundamental ethics and values.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00885-0/fulltext

2021-04-14
”Vi var 22 oroade forskare som ville nå de politiskt ansvariga”
Forskare i Vetenskapsforum covid-19: Den 14 april förra året publicerade vi en artikel på DN Debatt som fick ett enormt genomslag. Äntligen tycktes debatten om den svenska strategin få plats. Men artikeln ifrågasattes och strategin rubbades inte. De svenska dödstalen sköt i höjden. Strategin har långsamt justerats, men hela tiden för lite och för sent.
https://www.dn.se/debatt/vi-var-22-oroade-forskare-som-ville-na-de-politiskt-ansvariga/

2021-04-01
Einhorn: Sverige betalar ett högt pris
Hårda men tidsbegränsade nedstängningar har effekt på smittspridningen. Samtliga nordiska länder utom Sverige tillämpade dem – och nu får vi betala priset, skriver Lena Einhorn.
https://www.svd.se/einhornsverige-betalar-ett-hogt-pris

2021-03-29
”Radion nedvärderar de 22 forskarna”
Vetenskapsradion nedvärderar kritikerna av den svenska coronastrategin. Det skriver Lena Einhorn i ett svar till Ulrika Björkstén och Alisa Bosnic på Sveriges Radio.
https://www.svd.se/radion-nedvarderar-de-22-forskarna

2021-03-24
”Oviljan till debatt ett hot mot demokratin”
Vi befinner oss i den största kris som drabbat Sverige sedan andra världskriget. Ändå råder det bland beslutsfattarna en total oemottaglighet för kritik. Det skriver Lena Einhorn.
https://www.svd.se/oviljan-till-debatt-ar-ett-hot-mot-demokratin

2021-03-11
Sverige valde fel väg och underskattade pandemin
Ett år in i pandemin är Sveriges mobilisering mot covid-19 fortfarande långsam. Nu krävs kraftfulla åtgärder för social distansering, vilket innebär att vi måste stänga ner delar av landet och använda alla verktyg för att begränsa smittspridningen, skriver professorerna Thomas Hedner, Olle Isaksson och Anders Vahlne.
https://www.gp.se/debatt/sverige-valde-fel-v%C3%A4g-och-underskattade-pandemin-1.42797383

2021-03-09
Lena Einhorn: Även forskare tänker mest med magen
Vi inbillar oss att vi är rationella varelser. Men de flesta av våra beslut är känslomässiga. Därför är det så svårt att rucka på den svenska pandemihanteringen, trots dess uppenbara brister.
https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/lena-einhorn-aven-forskare-tanker-mest-med-magen-b592539f/

2021-03-03
Nej Anders Tegnell, munskydd hjälper inte bara på marginalen
FHM:s motstånd är obegripligt. Idag är Sverige nästan det enda landet i världen utan generella munskyddsrekommendationer – och det är inte vårt land som har vetenskapen på sin sida. Munskydd räddar liv. Regeringen måste nu kräva att befolkningen använder dem, skriver 26 forskare och läkare.
https://www.expressen.se/debatt/nej-anders-tegnell-munskydd-hjalper-inte-bara-pa-marginalen/

2021-02-25
”Vaccinationsintyg kan ge oss frihet igen”
Digitala intyg om vaccination mot covid-19 skapar nya möjligheter till rörelsefrihet igen. Möjligheten att fritt smitta andra är varken etisk eller bra för demokratin, skriver professor Gunnar Klein som är med i WHO:s expertgrupp.
https://www.svd.se/vaccinationsintygkan-ge-oss-frihet-igen

2021-02-17
”Trots vaccinerna riskerar covid att öka försprånget”
29 företrädare för Vetenskapsforum covid-19: En nollvision med striktare åtgärder bär nu övervägas.
https://www.dn.se/debatt/trots-vaccinerna-riskerar-covid-
att-oka-forspranget/

2021-02-10
”Helomvändning av Tegnell krävs för att hejda smittan”
Den misslyckade svenska strategin har gjort att vi har tio gånger fler döda i covid-19 per capita än Norge. Nu krävs en helomvändning av regeringen och Folkhälsomyndigheten för att inte muterade virusvarianter ska leda till att dödstalen ökar ytterligare, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson.
https://www.dn.se/insandare/helomvandning-av-tegnell-kravs-for-att-hejda-smittan/

2021-01-28
Konsten att ändra sig
En rad faktorer, somliga omedvetna, leder fram till de åsikter och uppfattningar vi har. Även om vi uppfattar oss själva som rationella och således förnuftsdrivna är det i regel inte så enkelt, eftersom vi utan att vara medvetna om det är delvis känslostyrda. Detta gäller politiker och tjänstemän på myndigheter, men det gäller naturligtvis även för oss, skriver forskarna och läkarna Stefan Einhorn, Björn Olsen, Fredrik Elgh med flera som nu menar att skolorna bör stängas några veckor framöver.
https://kvartal.se/artiklar/konsten-att-andra-sig/?fbclid=IwAR0decPfetzlchxGviUlK4cS39of-akzmo-BOXVKB_pIRIEYTBFXdSbtz0k

2021-01-27
Lena Einhorn: Så förvandlades strategin mot pandemin till en massans dårdans
https://www.dn.se/kultur/lena-einhorn-sa-forvandlades-strategin-mot-pandemin-till-en-massans-dardans/

2021-01-12
Att lära av misslyckanden kräver att man erkänner dem
Inser regeringen och folkvalda egentligen vilken svår skada Sveriges misslyckade pandemihantering har tillfogat landet? Det frågar sig Sigurd Bergmann, professor emeritus i religionsvetenskap och medlem i Vetenskapsforum covid-19.
https://www.altinget.se/artikel/debatt-att-lara-av-misslyckanden-kraver-att-man-erkanner-dem

2021-01-05
”Att öppna skolorna i januari är att ta mycket stora risker”
Skolstängningar är en sista utväg, när andra åtgärder inte lyckats vända utvecklingen, och då som en del av ett batteri av smittbegränsande åtgärder. Det är detta läge vi tycks befinna oss i nu, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/att-oppna-skolorna-i-januari-ar-att-ta-mycket-stora-risker/

2020-12-26
”Oetisk strategi för flockimmunitet bakom misslyckandet”
Sverige har under coronapandemin haft ett annat mål i sikte än andra länder: flockimmunitet i stället för att hålla nere sjukdomsfallen. Folkhälsomyndighetens oetiska vägval ligger bakom den misslyckade strategin, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson och Claudia Hanson, docent i hälsosystem.
https://www.dn.se/insandare/oetisk-strategi-for-flockimmunitet-bakom-misslyckandet/

2020-12-22
COVID-19 and the Swedish enigma
In the second wave of the COVID-19 pandemic, the Swedish national response continues to be an outlier with cases and deaths increasing more rapidly than in its Nordic neighbours.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32750-1/fulltext

2020-12-18
”Risk för covidsmitta när massvaccinationen startar”
Fem virologiforskare: Kirurgmunskydd bör krävas och tillhandahållas för såväl personal som de som ska vaccineras.
https://www.dn.se/debatt/risk-for-covidsmitta-nar-massvaccinationen-startar/

2020-12-17
FHM:s skuld är större än kommissionen beskriver
Verkligheten är faktiskt värre än vad coronakommissionen beskriver. Folkhälsomyndigheten inte bara nedprioriterade bruket av skyddsutrustning inom äldrevården – man motarbetade det, skriver Lena Einhorn och Bo Lundbäck.
https://www.expressen.se/debatt/fhms-skuld-ar-storre-an-kommissionen-beskriver/

2020-12-13
Viruspolitik i en totalitär demokratur
“Jag är medveten om att min bild av det viruspolitiska annorlunda-landet bjuder på beska droppar, och jag önskar inget annat än att jag tar fel.”
Sigurd Bergmann skräder inte orden i sin kritik av den svenska coronastrategin.
https://www.dagensarena.se/essa/viruspolitik-en-totalitar-demokratur/

2020-12-04
Låt inte FHM bromsa en massvaccination
Återigen agerar representanter för Folkhälsomyndigheten senfärdigt trots att det har funnits gott om tid att planera för vaccination mot covid-19. Kan det bero på att Johan Carlson och Anders Tegnell var centrala i beslutet som ledde till att 350 barn och ungdomar drabbades av narkolepsi? skriver Fredrik Elgh och Stefan Einhorn.
https://www.expressen.se/debatt/lat-inte-fhm-bromsa-en-massvaccination/

2020-11-30
Folkhälsomyndigheten borde inte kväsa framtidshoppet
Varför vill Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson trycka ned förväntningarna på ett vaccin mot covid-19? Testerna har hittills gett mycket goda resultat och prognosen för nästa år ser ljus ut. Alla som kan borde vaccinera sig, skriver Lena Einhorn.
https://www.dn.se/kultur/lena-einhorn-folkhalsomyndigheten-borde-inte-kvasa-framtidshoppet/

2020-11-26
Insändare. ”Byt strategi – annars blir andra vågen värre”
– – –
https://www.dn.se/insandare/andra-strategi-annars-blir-andra-vagen-varre/

2020-11-16
Wissenschaftler klagen an : „Schwedens Corona-Strategie hat Tausende unnötig das Leben gekostet“
Die Regierung in Stockholm hält eisern an ihrem umstrittenen Corona-Kurs fest. Das wollen 40 Forscher ändern – zwei von ihnen erklären im Interview, was im Land schief läuft.
https://plus.tagesspiegel.de/politik/schwedische-forscher-klagen-an-tegnells-strategie-hat-tausenden-in-schweden-das-lebengekostet-69521.html

2020-11-14
Insändare. ”Anpassa strategin till andra nordiska länder”
– – –
https://www.dn.se/insandare/anpassa-strategin-till-andra-nordiska-lander/

2020-11-03
Det anses inte comme-il-faut att använda munskydd i Sverige, inte ens i sammanhang där det är särskilt viktigt. Det skriver Lena Einhorn – och varnar för att priset kan bli högt.
https://www.svd.se/farligt-grupptankande-om-munskydd-bland-svenskar

2020-10-31
Om döendets konst
Denna helg minns vi våra döda, och coronaåret 2020 bör det ske i försoningens tecken. Ett pandemimuseum kan hjälpa oss att empatiskt läka tidens sår, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.dagensarena.se/essa/om-doendets-konst/

2020-10-29
Coronastrategin måste bli faktabaserad och sluta vilseleda
Bland de länder som har lyckats sämst i världen med att hålla nere de covid-19-relaterade dödstalen finns USA och Brasilien, och Sverige. I de förstnämnda länderna beror misslyckandena på att politikerna har vilselett befolkningen. I Sverige däremot är det de som ska vara experter som har fört oss bakom ljuset.
http://www.gp.se/1.36287313

2020-10-29
En ny förödande våg av smitta hotar – gör rätt nu
Sverige tycks inte ha fått några fördelar av vårens katastrofala covid-19-situation, vad gäller utbredd immunitet eller ekonomi. Vi har nu varje dag tre och en halv gånger fler fall av smittade än Norge och Finland, skriver 26 läkare och forskare som uppmanar FHM till en mer vetenskaplig hållning.
https://www.expressen.se/debatt/en-ny-forodande-vag-av-smitta-hotar-gor-ratt-nu/

2020-10-23
Oacceptabelt att inte vidta kraftåtgärder när smittan nu ökar
Under alla omständigheter har strategin inte lyckats. Människor har dött i långt högre grad här än i våra grannländer. Endast genom att underlåta att behandla många sjuka över 80 år i respirator har man klarat intensivvården. Andra följder är att många sjuksköterskor nu säger upp sig, operationsköer på runt 185 000 operationer har uppstått och uppskjutna kontroller av allvarliga sjukdomar måste betas av framöver, skriver debattörerna.
http://www.gp.se/1.36011904

2020-10-22
Feltänkt riskera livet på våra mest sårbara
Mitt i den kraftigaste uppgång av antalet smittade som vi haft sedan våren 2020 så lättas påbuden för dem som löper störst risk att dö om de blir infekterade. I ställer borde man minska riskerna i samhället i stort först – med åtgärder som fungerat i andra länder, skriver debattörerna.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BlRoKe/feltankt-riskera-livet-pa-vara-mest-sarbara

2020-10-14
Sweden’s experiment with herd immunity is unethical and undemocratic — and reveals an underlying political pathology
Sweden’s strategy of pursuing herd immunity by infection is morally unacceptable in democratic societies, which have an obligation to uphold the equal value of all citizens.
https://www.abc.net.au/religion/the-ethics-of-swedens-herd-immunity-strategy/12764868


2020-10-01
”Svensk coronastatistik ger en skev bild av smittspridningen”
Sverige har markant ökat sin testkapacitet för coronaviruset. Men den svenska rapporteringen gör att det är svårt att jämföra Sverige med andra länder, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/svensk-coronastatistik-ger-en-skev-bild-av-smittspridningen/

2020-09-25
Forskare: Gör munskydd obligatoriskt och överväg snabbtester
Med några relativt enkla åtgärder kan risken att smitta nära och kära att vara minimal även efter att besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort, skriver fyra forskare.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/PR3Xm7/utan-besoksforbud-maste-aldre-skyddas

2020-09-25
Terror in Utopia: Crisis (mis-) management during the covid-19 pandemic in Sweden.
By Jens Stilhoff Sörensen>
https://aseestant.ceon.rs/index.php/socpreg/article/view/28464/16095

2020-08-15
”Coronaoron inför höstens skolstart är befogad”

https://www.dn.se/debatt/coronaoron-infor-hostens-skolstart-ar-befogad/


2020-08-13
Lena Einhorn: I andra länder öppnar kulturlivet igen, här händer ingenting
I våra grannländer låter man inte smittan styra. Man styr den. Därför kan man också ge både konserter och spela teater för större församlingar än 50 personer, skriver författaren Lena Einhorn.
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-i-andra-lander-oppnar-kulturlivet-igen-har-hander-ingenting/


2020-08-07
”Fel att passivt vänta in ny smittspridning”
De scenarier som regeringen och Folkhälsomyndigheten räknar med inför hösten innebär att passivt invänta ny smittspridning. Istället finns alla möjligheter att agera på förhand för att minska smittspridningen, skriver Nele Brusselaers med flera debattörer.
https://www.svd.se/fel-att-passivt-vanta-in-ny-smittspridning


2020-08-06
Munskydd i 170 länder – varför inte i Sverige?
Slutreplik från läkare och forskare: FHM måste ändra sig
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOxegw/munskydd-i-170-lander–varfor-inte-i-sverige


2020-07-29
Obegripliga inslaget i kampen mot pandemin.
27 läkare och forskare: Hur länge ska våra äldre behöva isolera sig?
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e8be0y/obegripliga-inslaget-i-kampen-mot-pandemin

2020-07-29
Flockimmuniseringens oetiska experiment.
Att metodiskt söka flockimmunitet är oetiskt, riskfyllt och oacceptabelt. Dessutom sätter den principen om allas lika värde ur spel och kränker flera av de mänskliga rättigheterna, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.dagensarena.se/essa/flockimmuniseringens-oetiska-experiment/

2020-07-21
Sweden hoped herd immunity would curb COVID-19.
Don’t do what we did. It’s not working.
25 Swedish doctors and scientists.
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/07/21/coronavirus-swedish-herd-immunity-drove-up-death-toll-column/5472100002/

2020-07-17
How The Mitigation Strategy Tempted Northern Europe And Convinced Only Sweden.

https://medium.com/@SwedishScienceForumCovid19/how-the-mitigation-strategy-tempted-northern-europe-and-convinced-only-sweden-f6fb9197d49a


2020-07-09
Vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter?
Vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter? Frågan blir allt viktigare när antalet smittade och döda växer, men strategin förblir densamma, skriver 23 forskare.
https://www.gp.se/debatt/vad-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsomyndigheten-egentligen-ute-efter-1.31088225

2020-07-09
”Munskydd i trånga miljöer kan rädda många liv”
Folkhälsomyndigheten bär rekommendera allmänheten att använda munskydd mot coronaviruset. Förskningen visar att covid-19 är en luftburen smitta och därför kan munskydd i trånga miljöer rädda många liv, skriver Jan Lötvall, överläkare och professor i klinisk allergologi.
https://www.dn.se/insandare/munskydd-i-tranga-miljoer-kan-radda-manga-liv/

2020-06-29
Att begränsa antalet döda är ditt jobb, Tegnell.
Finns det någonting som är viktigare under en pandemi än att människor ska överleva? Och hur kan man anse att en strategi annars har fungerat väldigt bra?
När Anders Tegnell hävdar att våra förslag inte är ”vettiga” och ”genomförbara” underkänner han samtidigt de insatser som Norge, Danmark och Finland på ett så lyckosamt sätt genomfört, skriver 23 forskare och läkare.
https://www.expressen.se/debatt/att-begransa-antalet-doda-ar-ditt-jobb-tegnell/

2020-06-27
”Sverige måste byta strategi mot viruset”

https://www.dn.se/insandare/sverige-maste-byta-strategi-mot-viruset/

2020-06-26
”Offentliggör alla dokument bakom besluten”

https://www.dn.se/insandare/offentliggor-alla-dokument-bakom-besluten/

2020-06-24
5 000 döda kan inte längre förklaras bort
Stefan Einhorn: Att montera ner vår tillit till samhället går fort, Tegnell.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QoQ7oR/5-000-doda-kan-inte-langre-forklaras-bort

2020-06-13
Varför vägrar du införa munskydd, Tegnell?
23 läkare och forskare: Det finns stöd i forskningen för att skydden fungerar.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOyMXB/varfor-vagrar-du-infora-munskydd-tegnell

2020-06-08
26 forskare: ”Anhöriga till sjuka måste sättas i karantän”
Eftersom man ofta är smittsam ett till två dygn innan man får symptom, är ett avgörande sätt att effektivt bryta smittkedjorna att även nära kontakter till covid-19-sjuka patienter sätts i karantän, skriver de 26 forskarna.
https://www.dn.se/debatt/26-forskare-anhoriga-till-sjuka-maste-sattas-i-karantan/

2020-06-02
Vi kan fortfarande byta strategi – för att rädda liv och slippa isolering.
De höga dödstalen i Sverige ligger kvar på en nivå kring 55 döda per dag. I Norge har 1 person dött under den senaste veckan. Sveriges höga dödstal riskerar därför att försämra Sverigebilden och isolera oss. Men vi kan fortfarande ta kontroll över smittspridningen genom kraftigt utökad testning och kontaktspårning.
https://www.gp.se/debatt/vi-kan-fortfarande-byta-strategi-f%C3%B6r-att-r%C3%A4dda-liv-och-slippa-isolering-1.28722299

2020-06-02
Lena Einhorn: Så surrade Sverige fast sig vid masten i hanteringen av pandemin.
https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-sa-surrade-sverige-fast-sig-vid-masten-i-hanteringen-av-pandemin/

2020-06-01
”Byt ut ledningen för Folkhälsomyndigheten”
Regeringen borde byta ut ledningen för Folkhälsomyndigheten för att undvika en ny våg av dödsfall av covid-19 i höst. Den svenska strategin måste ersättas av den som används i andra länder, säger Sigurd Bergmann, professor emeritus i religionsvetenskap.
https://www.dn.se/insandare/byt-ut-ledningen-for-folkhalsomyndigheten/

2020-05-18
“You have to change your life!”
Our Common Post-Corona Future through a Swedish Lens.
https://seeingthewoods.org/2020/05/18/you-have-to-change-your-life-our-common-post-corona-future-through-a-swedish-lens/#more-12873

2020-05-15
Vi får inte bli avtrubbade av Sveriges skyhöga dödstal – vi måste agera.
Vi kan inte acceptera Sveriges höga dödstal som något oundvikligt. I våra grannländer har de fått smittan under kontroll och börjat öppna upp samhället utan någon dramatisk ökning av smittade eller döda. Vi kan fortfarande upprätta ett liknande system med testning och kontaktspårningssystem – och rädda många liv, skriver Stefan Hanson, infektionsläkare och Cecilia Söderberg-Nauclér läkare och professor i Medicinsk mikrobiell patogenes.
https://www.gp.se/debatt/vi-f%C3%A5r-inte-bli-avtrubbade-av-sveriges-skyh%C3%B6ga-d%C3%B6dstal-vi-m%C3%A5ste-agera-1.28048651

2020-05-14
”Flockimmunitet är en farlig och orealistisk coronastrategi”
Flockimmunitet kan möjligen tänkas fungera på vattkoppor, där en av sextiotusen smittade dör. Det fungerar mindre bra på en sjukdom där kanske en på hundra dör, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/flockimmunitet-ar-en-farlig-och-orealistisk-coronastrategi/

2020-05-04
”Använd munskydd i publika miljöer och i äldrevården”
WHO utesluter inte längre aerosolsmitta. Det är en av anledningarna till att munskyddstvång vid publika aktiviteter nu införs i allt fler länder, senast Tyskland, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/anvand-munskydd-i-publika-miljoer-och-i-aldrevarden/

2020-04-28
Varför blir det så ofta fel för FHM?
Mot bakgrund av vad som tycks som ett uppvaknande om att Folkhälsomyndigheten inte bara kan ha fel – utan ofta har haft det sedan covid-19 pandemin började – blir nästa fråga om de bara har upprepad otur eller om något i deras metod är förklaringen, skriver Marcus Carlsson, en av de 22 forskarna som skrev på DN Debatt.
https://www.expressen.se/debatt/varfor-blir-det-sa-ofta-fel-for-folkhalsomyndigheten/

2020-04-21
Jag anklagar er för att tysta coronadebatten.
Överläkaren Anders Jansson, en av de 22 debattörerna i DN: Ni riskerar människors liv.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJr5b6/jag-anklagar-er-for-att-tysta-coronadebatten

2020-04-21
”Fortsatt fler döda i Sverige än i våra nordiska grannländer”

https://www.dn.se/debatt/fortsatt-fler-doda-i-sverige-an-i-vara-nordiska-grannlander/

2020-04-17
”Inget missvisande alls om spridningstalen”
Vår artikel ”Bortse inte från de bästa forskarnas modeller” (SvD den 13 april) har väckt debatt, vilket är precis vad vi önskade åstadkomma. Vi vill här bemöta den kritik som yttras i de två repliker som publicerats i denna tidning.
https://www.svd.se/inget-missvisande-alls-om-spridningstalen

2020-04-16
”Tvinga myndigheten att redovisa sina beräkningar”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/tvinga-myndigheten-att-redovisa-sina-berakningar/

2020-04-16
Folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med riskgrupperna.
Regeringen och folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med riskgrupperna genom att inte kräva att all hemtjänstpersonal och de som arbetar på äldreboenden har munskydd och genom att inte testa all personal, skriver bland andra Jens Sörensen, docent globala studier.
https://www.gp.se/debatt/folkh%C3%A4lsomyndigheten-spelar-rysk-roulette-med-riskgrupperna-1.26843442

2020-04-15
Byt strategi nu och rädda resten av landet
Sverige har långt fler döda än både Norge och Finland som båda har haft andra strategier mot viruset – striktare restriktioner och omfattande testning. Sverige kan fortfarande byta linje och rädda de ännu inte så hårt drabbade delarna av landet, skriver infektionsläkaren Stefan Hanson.
https://www.gp.se/debatt/byt-strategi-nu-och-r%C3%A4dda-resten-av-landet-1.26792574

2020-04-15
Medicin mot Covid-19 dröjer inte länge.
Slutreplik från Stefan Einhorn om strategin mot coronaviruset.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4qeJlo/medicin-mot-covid-19-drojer-inte-lange

2020-04-14
”Folkhälsomyndigheten har misslyckats – nu måste politikerna gripa in”.
Vid minst fyra tillfällen har man från Folkhälsomyndighetens sida hävdat att smittspridningen har planat ut eller kommer att avta. Det har den inte gjort, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in/

2020-04-13
”Bortse inte från de bästa forskarnas modeller”
Folkhälsomyndigheten ignorerar mer avancerade modelleringar kring coronaviruset, eftersom man anser dem för osäkra. Men även om modeller såklart inte är ofelbara så bygger bra modeller också in osäkerheterna, skriver flera forskare.
https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

2020-04-13
”Inför strikta regler under 3-4 veckor för att rädda liv”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/infor-strikta-regler-under-3-4-veckor-for-att-radda-liv/

2020-04-13
Sverige gör stora fel i kampen mot corona.
Stefan Einhorn: Experterna låser sig vid en linje trots att nya fakta kommer upp.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/awQ01O/sverige-gor-stora-fel-i-kampen-mot-corona

2020-04-09
Lena Einhorn: Hur kunde vi släppa in smittan på Stockholms äldreboenden?

https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/

2020-04-04
När tar FHM höjd för att symtomfria kan smitta?
WHO:s nya paragraf är dramatisk – och förändrar allt. Vi måste ändra vårt förhållningssätt till denna dödliga epidemi, som redan tagit sig in på en stor andel av storstädernas äldreboenden. När man arbetar med gamla måste skyddsutrustning användas, skriver virologen Lena Einhorn.
https://www.expressen.se/debatt/nar-tar-fhm-hojd-for-att-symtomfria-kan-smitta/

2020-04-03
”Det är dags att använda de antikroppstester som redan finns”
Satsa massivt på antikroppstestning med enkla produkter för lokalt bruk, föreslår Gunnar O Klein, läkare och professor på Örebro universitet.
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-ar-dags-att-anvanda-de-antikroppstester-som-redan-finns/

2020-04-03
”Stäng ner Sverige innan det är för sent”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/stang-ner-sverige-innan-det-ar-for-sent/

2020-04-02
Vilken fakta bygger Folkhälsomyndigheten sin riskfyllda strategi på?
Grundbulten i en demokrati är att ge bästa tänkbara skydd till sin befolkning. Försiktighetsprincipen bör råda, för att inte utsätta landets invånare för onödig risk. Jag anser inte att Folkhälsomyndigheten agerar enligt dessa principer, skriver Cecilia Söderberg Nauclér, professor på KI.
https://www.gp.se/debatt/vilken-fakta-bygger-folkh%C3%A4lsomyndigheten-sin-riskfyllda-strategi-p%C3%A5-1.26296435

2020-04-01
Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre.
Lena Einhorn: All hemtjänstpersonal måste bära skyddsutrustning.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8m86nG/hemtjansten–en-dodsfalla-for-aldre

2020-03-30
Omvändelse fullt möjligt post corona
När coronapandemin väl är över kommer vi att vakna upp i ett nytt samhälle, skriver Sigurd Bergmann.
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/fullt-mojligt-att-omvanda-sig-post-corona

2020-03-30
”Vi måste få veta varför inte fler testas”
Insändare av Stefan Hanson.
https://www.dn.se/asikt/vi-maste-fa-veta-varfor-inte-fler-testas/

2020-03-30
Vi måste agera kraftfullt för att få kontroll på smittspridningen
I Sverige skärper vi successivt restriktionerna, för att folk ska orka upprätthålla social distansering. Men mycket talar för att psyket har lättare att hantera en situation om vi väntar oss en belöning längre fram, jämfört med om vi upplever att vår frihet gradvis blir beskuren och slutet på historien ter sig avlägsen, skriver Stefan Einhorn, professor på Karolinska institutet.
https://www.gp.se/debatt/vi-m%C3%A5ste-agera-kraftfullt-f%C3%B6r-att-f%C3%A5-kontroll-p%C3%A5-smittspridningen-1.26136282

2020-03-26
Svensk virolog: Vi er på vej mod en katastrofe.
Professor på Karolinska Institutet i Stockholm frygter, at den afslappede svenske holdning til coronavirussen fører til en samfundsødelæggende smitteeksplosion i landet.
http://politiken.dk/7726358

2020-03-26
Fyra krafttag som kan stoppa corona i maj.
Vi måste hitta en väg tillbaka till ett fungerande samhälle, och det måste gå fort. Vi föreslår flera åtgärder för att ta Sverige vinnande ur coronakrisen redan i maj: Stäng skolorna, masstesta människor, feberscanna alla arbetsplatser och håll fysisk distans. Användning av munskydd bör införas även här, skriver professorerna Jan Lötvall och Bo Lundbäck.
https://www.expressen.se/debatt/fyra-krafttag-som-kan-stoppa-corona-i-maj/

2020-03-25
Lär av Sydkorea och lyssna på WHO – testa fler för Corona.
Sverige måste återuppta testning och smittspårning på bred front för att kunna identifiera riskområden och koncentrera resurser, skriver debattörerna Jens Stilhoff Sörensen och Leif Eriksson vid Göteborgs universitet.
https://www.gp.se/debatt/l%C3%A4r-av-sydkorea-och-lyssna-p%C3%A5-who-testa-fler-f%C3%B6r-corona-1.25917165

2020-03-25
Corona kan smitta även utan symtom.
Lena Einhorn: Rådet ”stanna hemma om du känner dig sjuk” håller inte.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO9nkq/corona-kan-smitta-aven-utan-symtom

2020-03-24
”Folkhälsomyndigheten måste redovisa sina data och modeller”
Vi vill att Folkhälsomyndigheten snarast och kontinuerligt förser landet med nödvändig och uppdaterad information, skriver artikelförfattarna.
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-maste-sluta-hemlighalla-fakta/

2020-03-21
”Löfven måste byta strategi för att rädda liv”
Folkhälsomyndighetens råd för att hejda spridningen av det nya coronaviruset covid-19 avviker från världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer. Nu måste Sverige göra en helomvändning för att förhindra en katastrofal utveckling liknande den i Italien, skriver Stefan Hanson, filosofie doktor i internationell hälsa, och Claudia Hanson, docent i epidemiologi vid Karolinska instutitet.
https://www.dn.se/asikt/lofven-maste-byta-strategi-for-att-radda-liv/

2020-03-20
”Använd forskarna – tillsätt ett expertråd”.
I Sverige finns en stor akademisk expertis inom medicin, modellering, epidemiologi och andra relevanta områden. Denna resurs står till samhällets förfogande och bör användas, skriver flera forskare.
https://www.svd.se/anvand-forskarna–tillsatt-ett-expertrad

2020-03-20
Alla äldre står inte ut med ensamheten.
Debattörerna: Det behöver vi göra för att hjälpa de isolerade.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dO26Mw/alla-aldre-star-inte-ut-med-ensamheten

2020-03-19
”Det går inte att lita på Folkhälsomyndigheten”
Insändare av Stefan Hanson och Claudia Hanson.
https://www.dn.se/asikt/det-gar-inte-att-lita-pa-folkhalsomyndigheten/

2020-03-17
Den svenska strategin att låta Coronaviruset spridas är cynisk.
I helgen har strategin att försöka uppnå flockimmunitet hos svenskarna för att minska skadeverkningarna av Coronaviruset debatterats. Om detta är Folkhälsomyndighetens ambition så är det oerhört cyniskt, skriver bland andra Anders Vahlne, professor emeritus klinisk virologi.
https://www.gp.se/debatt/den-svenska-strategin-att-l%C3%A5ta-coronaviruset-spridas-%C3%A4r-cynisk-1.25515058

2020-03-15
”Fler åtgärder krävs för att bromsa smittspridning”
De åtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten har vidtagit för att bromsa smittspridningen räcker inte. Möten bör begränsas ytterligare och att stänga skolor är förmodligen nödvändigt, skriver flera experter på smittspridning i en debattartikel.
https://www.svd.se/fler-atgarder-kravs-for-att-bromsa-smittspridning

2020-03-15
”Gör som Sydkorea och visa var smittade finns”
Det är bara ökad öppenhet som kan återskapa förtroendet för Folkhälsomyndighetens hantering av den nya coronasmittan. Gör som Sydkorea och visa i en app var alla smittade finns, skriver Stefan Hanson, fil dr i internationell hälsa, och Claudia Hanson, docent i epidemiologi.
https://www.dn.se/asikt/gor-som-sydkorea-och-visa-var-smittade-finns/

2020-03-09
”Viruset blottlägger svenska svagheter”
Sverige måste återupprätta en fungerande krishantering och samordning mellan myndigheter. Även ansvarsutkrävande av politiker och tjänstemän behöver återställas, skriver Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor.
https://www.svd.se/viruset-blottlagger-svenska-svagheter

2020-03-07
”Folkhälsomyndigheten tar onödiga risker”
Sjukvården agerar som om symtom på covid-19 alltid debuterar utanför arbetstid. Vad händer när någon i stället får symtom under arbetsdagen? Den frågan ställer överläkare Anders Jansson.
https://www.svd.se/folkhalsomyndigheten-tar-onodiga-risker

2020-03-06
Sverige har gravt missbedömt riskerna med det nya coronaviruset.
Det är upprörande hur tafatt myndigheterna hittills har hanterat hotet från Coronasmittan. Situationen kommer att förvärras med en kraftig ökning av antal smittade den kommande tiden. Nu måste vi hitta konkreta åtgärder. Klorokin är ett lovande läkemedel som bör ges särskilt till äldre, skriver professorerna Thomas Hedner och Olle Isaksson.
https://www.gp.se/debatt/sverige-har-gravt-missbed%C3%B6mt-riskerna-med-det-nya-coronaviruset-1.24995700

2020-03-05
Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset
Jag ifrågasätter Folkhälsomyndighetens råd att människor som är direkt hemkomna från extrema högriskområden som Iran eller norra Italien ska återgå direkt till arbetet och i övrigt vanliga aktiviteter, i synnerhet om de arbetar med människor som har hög risk att dö i en eventuell infektion, skriver Anders Jansson, överläkare, ansvarig för hjärt-MR och spirometri, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/fullstandigt-felaktiga-rad-till-varden-om-risker-med-coronaviruset/

För 250 kronor per år får du:

  • Återkommande digitala medlemsmöten med frågestund.
  • Tillgång till live-events och webinar – utan kostnad.
  • Nyhetsbrev.

Registrera dig HÄR.

Vi finansierar allt vårt arbete med hjälp av donationer och medlemsavgifter.
Vill du donera till oss, då gör du det HÄR.

sv_SESVE