Anders Vahlne

Professor emeritus

Professor emeritus i Klinisk Virologi och tidigare chefsöverläkare vid respektive Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset i Huddinge. Forskat på HIV och herpes simplex virus.

---

Björn Olsen

Professor

Professor och överläkare i infektionssjukdomar på Uppsala Universitet, Akademiska Sjukhuset och på Zoonosis Science Center. Forskar främst kring hur djurburna infektioner som influensa, coronavirus och fästingburna infektioner sprider sig till människa. Han har skrivit boken Pandemi (2010).

---

Lena Einhorn

MD, PhD

Har disputerat inom virologi och tumörbiologi, på Karolinska Institutet. Arbetat som filmare och regissör. Arbetar nu huvudsakligen som författare.

---

Cecilia Naucler

Läkare och professor

Leg Läkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Professor i Medicinsk Mikrobiell Patogenes, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet Forskar om virus, vårt immunförsvar, inflammatoriska sjukdomar och cancer .

More info

Stefan Einhorn

Överläkare och professor

Professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt författare.

---

Åke Gustafsson

Överläkare och diagnostiker

Ansvarat för Mikrobiologi och Vårdhygien i Region Uppsala, Region Gävleborg. Fd chefläkare vid Sundsvalls sjukhus, verksamhetschef för Medicinklinikerna i Gävle och Sundsvall och för Laboratoriemedicin i Gävleborg.

---

Jan Lötvall

Professor

Jan Lötvall, professor i Göteborgs, forskar på astma-epidemiologi och nanobiologi. Jan har publicerat drygt 300 vetenskapliga artiklar, och utvecklar en vaccinkandidat mot COVID-19.

---

Andrew Ewing

Professor

Professor at the Univ of Gothenburg, a Knut and Alice Wallenberg Scholar, an elected member of the Royal Swedish Academy of Sciences, research on nanochemistry with over 350 publications.

More info

Claudia Hanson

Associate professor

Working with health systems research in low and middle countries, mainly Tanzania and Uganda. Also at London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK, organizing the module of infectious disease epidemiology.

---

Anders Jansson

Överläkare

Anders är specialist i klinisk fysiologi och överläkare vid Fysiologkliniken vid Danderyds sjukhus.

---

Olle G P Isaksson

Överläkare och professor

Professor emeritus Endokrinologi och tidigare prefekt Institutionen för medicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Forskningsområde: Hormonell kontroll av tillväxt .

---

Jens Stilhoff Sörensen

Ph. D History & Civilisation (EUI), Docent

School of Global Studies, Göteborg University. Has in the context of covid-19 written critically on problems with policy reforms, Swedish public management and crisis management.

More about jens

Bo Lundbäck

Professor

Bo Lundbäck är lungläkare och senior professor i kliniska epidemiologi om lungsjukdomar vid Göteborgs universitet och har ingått i Exekutivkommittén för Europena Respiratory Society.

---

Jana Bergholtz

Ph.D. & Patientföreträdare

Jana är doktor i "Earth & Planetary Sciences” och har en bakgrund som forskare inom akademi och industri, samt som företrädare för svenska och europeiska patientföreningar.

---

Emil Johansson Bergholtz

Professor

Emil är professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet där han med hjälp av matematik och intuition försöker förstå och förutse exotiska kvantmekaniska fenomen.

---

Marcus Carlsson

Docent i matematik

Docent i matematik. Jobbar inom operatorteori, icke konvex optimering, inversa problem samt utvecklar algoritmer för t.ex. synchrotronljusfysik, frekvensestimering och seismisk imaging.

More info

Sigurd Bergmann

Professor emeritus

Professor em. (Religionsvetenskap, NTNU Trondheim),(Uppsala univ.),(Lunds univ.),(Carson Center, Univ. München), Sekr. European Forum for the Study of Religion and the Environment.

More info

Anders Wahlin

Professor emeritus i hematologi

MD, PhD, Professor emeritus of hematology, Umeå university.

---

Stefan Hanson

MD, PhD

Infektionsläkare och fil. doktor inom Internationell Hälsa, som doktorerat på STI/HIV/AIDS i Afrika vid KI.

---

Jonas Frisén

Professor

Professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet och legitimerad läkare. Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Nele Brusselaers

Forskarassistant och docent

Associate Professor Clinical epidemiologist, MD PhD, MSc in Epidemiology, MSc in Hospital Hygiene and Infection Control, and epidemiology-team leader at the Centre for Translational Microbiome research at Karolinska Institutet.

Leif Bjermer

Senior Professor

Överläkare inom området Lungmedicin samt Allergologi vid Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet, samt Forskningsrådgivare vid St Olavs hospital, NTNU, Trondheim

---

Manuel Felices

MD, PhD

Worked as consultant surgeon at University Hospital of Malaga, University Hospital of Almeria, University Hospital of Umea. Currently Head of the endocrine surgery section at NÄL Hospital in Sweden.

Jakob Svensson

Tekn Dr

Leder forskningsgruppen vetenskaplig dataanalys vid Max Planck-institutet, Greifswald, Tyskland, Director Seed eScience Research, Storbritannien. Jobbar med Bayesianska modeller och utvecklar analysmetoder.

---
sv_SESVE