Anders Vahlne

Professor emeritus

Ordförande Vetenskapsforum covid-19. Professor emeritus i Klinisk Virologi och tidigare chefsöverläkare vid respektive Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset i Huddinge. Forskat på HIV och herpes simplex virus.

---

Fredrik Elgh

Professor i virologi

Professor i virologi vid Umeå universitet och överläkare i klinisk virologi vid Norrlands universitetssjukhus. Tidigare verksamheter innefattar bland annat ansvar för virologisk verksamhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut 1997-2002, avdelningschef vid Smittskyddsinstitutets Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap 1999-2002 samt forskning om genetiska vacciner vid USamerikanska arméns infektionsforskningsinstitut USAMRIID 1997-1998.

Björn Olsen

Professor och överläkare i infektionssjukdomar

Professor och överläkare i infektionssjukdomar på Uppsala Universitet, Akademiska Sjukhuset och på Zoonosis Science Center. Forskar främst kring hur djurburna infektioner som influensa, coronavirus och fästingburna infektioner sprider sig till människa. Han har skrivit boken Pandemi (2010).

---

Stefan Einhorn

Överläkare och professor

Professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt författare.

---

Claudia Hanson

Associate professor

Working with health systems research in low and middle countries, mainly Tanzania and Uganda. Also at London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK, organizing the module of infectious disease epidemiology.

---

Nele Brusselaers

Forskarassistant och docent

Associate Professor Clinical epidemiologist, MD PhD, MSc in Epidemiology, MSc in Hospital Hygiene and Infection Control, and epidemiology-team leader at the Centre for Translational Microbiome research at Karolinska Institutet.

Lena Einhorn

MD, PhD

Har disputerat inom virologi och tumörbiologi, på Karolinska Institutet. Arbetat som filmare och regissör. Arbetar nu huvudsakligen som författare.

---

Jan Lötvall

Professor

Jan Lötvall, professor i Göteborgs, forskar på astma-epidemiologi och nanobiologi. Jan har publicerat drygt 300 vetenskapliga artiklar, och utvecklar en vaccinkandidat mot COVID-19.

---

Sture Eriksson

Docent, leg.läk. MD, PhD

Docent i geriatrik vid Umeå Universitet med stort intresse i långtidseffekter efter virusinfektioner och etiska frågeställningar kring äldre och infektioner .

---

Åke Gustafsson

Överläkare och diagnostiker

Ansvarat för Mikrobiologi och Vårdhygien i Region Uppsala, Region Gävleborg. Fd chefläkare vid Sundsvalls sjukhus, verksamhetschef för Medicinklinikerna i Gävle och Sundsvall och för Laboratoriemedicin i Gävleborg.

---

Manuel Felices

MD, PhD

Worked as consultant surgeon at University Hospital of Malaga, University Hospital of Almeria, University Hospital of Umea. Currently Head of the endocrine surgery section at NÄL Hospital in Sweden.

Anders Jansson

Överläkare

Anders är specialist i klinisk fysiologi och överläkare vid Fysiologkliniken vid Danderyds sjukhus.

---

Anders Wahlin

Professor emeritus i hematologi

MD, PhD, Professor emeritus of hematology, Umeå university.

---

Stefan Hanson

MD, PhD

Infektionsläkare och fil. doktor inom Internationell Hälsa, som doktorerat på STI/HIV/AIDS i Afrika vid KI.

---

Olle G P Isaksson

Överläkare och professor

Professor emeritus Endokrinologi och tidigare prefekt Institutionen för medicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Forskningsområde: Hormonell kontroll av tillväxt .

---

Sigurd Bergmann

Professor emeritus

Professor em. (Religionsvetenskap, NTNU Trondheim),(Uppsala univ.),(Lunds univ.),(Carson Center, Univ. München), Sekr. European Forum for the Study of Religion and the Environment.

More info

Bo Lundbäck

Professor

Bo Lundbäck är lungläkare och senior professor i kliniska epidemiologi om lungsjukdomar vid Göteborgs universitet och har ingått i Exekutivkommittén för Europena Respiratory Society.

---

Åke Lundkvist

Professor i virologi

Professor i virologi vid Zoonosis Science Center, Uppsala Universitet. Forskar främst kring zoonotiska virus som hanta, flavi, influensa och coronavirus. Laboratoriechef för BSL3/BSL4-laboratoriet vid Smittskyddsinstitutet 2003-2013.

---

Gunnar Steineck

Senior Professor

Forskar med avsikten att vi skall lära oss bota cancerpatienter samtidigt som de får återställd fysisk och psykisk hälsa efteråt. Använder epidemiologisk metodik och är författare till fler än 350 vetenskapliga artiklar.

---

Jakob Svensson

Tekn Dr

Leder forskningsgruppen vetenskaplig dataanalys vid Max Planck-institutet, Greifswald, Tyskland, Director Seed eScience Research, Storbritannien. Jobbar med Bayesianska modeller och utvecklar analysmetoder.

---

Cecilia Naucler

Läkare och professor

Leg Läkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Professor i Medicinsk Mikrobiell Patogenes, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet Forskar om virus, vårt immunförsvar, inflammatoriska sjukdomar och cancer .

More info

Leif Bjermer

Senior Professor

Överläkare inom området Lungmedicin samt Allergologi vid Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet, samt Forskningsrådgivare vid St Olavs hospital, NTNU, Trondheim

---

Gunnar Klein

Läkare och professor i E-hälsa

Gunnar har disputerat i immunologi på Karolinska Institutet 1982 och arbetat i gränslandet mellan teknik och medicinsk forskning i en rad olika roller. Har varit infektionsläkare men arbetar nu som primärvårdsläkare för Region Örebro län, mycket med patienter som har långtids-Covid. Gunnar har intresserat sig tidigt för snabbtester för antikroppar och virusantigen och frågor kring användningen av digitala vaccinationsintyg bl.a. som deltagare i WHOs projekt för detta.

Jonas Frisén

Professor

Professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet och legitimerad läkare. Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Johanna Höög

Docent i cellbiologi

Johanna Höög driver en forskningsgrupp på Göteborgs Universitet, där de gör högupplösta 3D rekonstruktioner av celler med avancerad elektronmikroskopi. Johanna engagerar sig framför allt för hur covid-19 påverkar barn och skola.

Jana Bergholtz

Ph.D. & Patientföreträdare

Jana är doktor i "Earth & Planetary Sciences” och har en bakgrund som forskare inom akademi och industri, samt som företrädare för svenska och europeiska patientföreningar.

---

Emil Johansson Bergholtz

Professor

Emil är professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet där han med hjälp av matematik och intuition försöker förstå och förutse exotiska kvantmekaniska fenomen.

---
en_USEN