Om oss

Efter covid-19-pandemins utbrott var vi ett antal forskare och experter som reagerade på det som skedde i Sverige. Medan andra länder intog det självklara förhållningssättet att besluta om lockdown för att minska smittspridningen och få tid att bygga upp produktionen av skyddsutrustning och testmöjligheter, så valde Sverige en linje där man huvudsakligen lät befolkningen själva ta ansvar för att minska smittspridningen. Det märktes snart att detta inte var ett hållbart alternativ, eftersom dödssiffrorna i Sverige steg markant och på ett sätt som inte ägde rum i de andra nordiska länderna.

Oron förde oss samman

Vi engagerade oss på olika vis och på var sitt håll. Bland annat var det flera av oss som skrev debattartiklar för att försöka få till stånd en diskussion om det som skedde. Vi var alla oroliga för hur situationen hanterades av svenska myndigheter, både av Folkhälsomyndigheten och på regeringsnivå. I mitten av april samlades vi därför och skrev en debattartikel där vi gick till gemensamt angrepp mot hur vi uppfattade att smittskyddsarbetet bedrevs.

Artikeln publicerades den 14 april på Dagens Nyheters debattsida med rubriken ’Folkhälsomyndigheten har misslyckats – nu måste politikerna gripa in’

https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in

Vi fick en kraftfull och omedelbar respons och artikeln blev en av DN:s mest lästa debattartiklar genom tiderna.

I samband med att artikeln publicerades fick vi mycket kritik, främst av två anledningar. Den ena var att vi skrev:

“Hur ska man kunna vinna kampen, om de folkvalda gömmer sig bakom tjänstemän, som helt håller i taktpinnen? Tjänstemän, som hittills inte visat prov på någon talang att vare sig förutspå eller begränsa den utveckling vi nu lever med.”

Detta tolkades som att vi menade att tjänstemännen var talanglösa generellt. Den andra var att man kritiserade hur vi hade räknat när vi jämförde dödligheten i Sverige och Italien.

Motståndet mot oss var initialt väldigt starkt men redan efter några dagar fick vi allt mer stöd.

En bred samlad kunskap

Vår grupp består just nu av drygt 40 personer och vi har kompetens inom bland annat biologi, molekylärbiologi, epidemiologi, infektionssjukdomar, lungsjukdomar, matematik, statsvetenskap, psykologi, etik och riskforskning. En del av oss är läkare medan andra har andra grundutbildningar. Tillsammans täcker vi det kompetensområde som behövs för att vi ska kunna debattera och informera ur ett professionellt och vetenskapligt perspektiv.

Vi arbetar brett med information och upplysning om den pågående pandemin och till den relaterade ämnen och områden. Vi har en Youtubekanal för djuplodande samtal med kloka professorer, forskare och andra experter där vi diskuterar allt som har att göra med Covid-19 och dess effekter på oss och samhället. Det går att se dessa samtal även på vår Facebooksida, där vi dessutom har kontakt med alla de människor som vill prata med oss och ställa frågor. Det går också att följa oss på Twitter.

Vår gemensamma hållning är en annan än den som Folkhälsomyndigheten och regeringen står för och vi baserar vår inställning till stor del på det faktum att dödligheten i Sverige vida överstiger dödligheten i de andra nordiska länderna. Sverige ligger faktiskt idag bland de högsta länderna i världen när man tittar på dödlighet per capita.

På sikt hoppas vi kunna avskaffa oss själva. Det tänker vi uppnå genom att driva våra frågor på ett sådant sätt att de blir allmän policy i Sverige.

Huvudpunkterna i vårt förslag till strategi är:

– bred testning och smittspårning
– karantän för alla som man misstänker kan vara smittade
– munskydd inom äldreomsorgen och på alla trånga utrymmen

Målet med åtgärderna

Att minska dödligheten i Covid-19
Att minska de kroniska sjukdomstillstånden hos dem som överlever Covid-19
Att minimera oron för att bli smittad av Covid-19 i Sverige

– – –

Vill du veta mer om styrgruppen, då hittar du det här.
Vi ser det som vår uppgift att rädda liv och att förebygga lidande i samband med covid-19 pandemin. Vi strävar efter att tillhandahålla en objektiv bedömning av det rådande vetenskapliga läget, och att finna den bästa vägen framåt genom ställningstaganden som bygger på vetenskaplig grund och etik. Den övergripande målsättningen är att minimera skadeverkningarna av covid-19. Vi du bli medlem, då hittar du all information på sidan “Bli medlem”.
Skriv gärna in till oss på: redaktionen@vetcov19.se.

sv_SESVE