Välkommen

Vetenskapsforum covid-19 är den grupp av forskare och läkare som media valde att kalla för ”de 22” när vi april reagerade på Sveriges strategi i kampen mot covid-19. Numera är vi många fler och tillsammans sprider vi vetenskapligt baserad kunskap om de stora frågor och utmaningar som den pågående pandemin har ställt världen och vårt land inför.

Vår vision är att den pågående pandemin i vårt land ska hanteras så att Sveriges befolkning kan leva sina liv med minimal risk och därmed också oro för att insjukna i covid-19.

Dessa allmänna råd kompletterar de allmänna råd som du kan hitta på Folkhälsomyndigheten.se.
Vetenskaplig evidens och studier som visar betydelsen av pre- och asymtomatisk smittspridning.
På denna sida listas några studier, antingen vetenskapliga studier eller myndighetsrapporter om barn, skolor och smittspridning. Det finns nu studier som visar att barn mellan 10 och 17 år är lika smittsamma som vuxna, och även yngre barn även om de möjligen kan vara så i något lägre grad.
Det finns många frågor kring munskydd och ansiktsmask i samband med covid-19. Här försöker vi svara på frågorna och reda ut varför vi i Vetenskapsforum covid-19 rekommenderar användning av munskydd.
Det finns idag över 70 studier som vid en sammantagen bedömning ger övertygande vetenskapligt stöd för att användande av munskydd minskar samhällsspridningen. Vi tar här upp några av de mest väsentliga.