Munskydd/Ansiktsmasker

Det finns många frågor kring munskydd och ansiktsmask i samband med covid-19. Här försöker vi svara på frågorna och reda ut varför vi i Vetenskapsforum covid-19 rekommenderar användning av munskydd.

Fråga: Varför ska jag bära munskydd om jag mår bra?

Svar: Du kan smitta andra även om du inte har några symtom.

Smitta utan symtom #1
Denna studie från New England Journal of Medicine visar hur överföringen av Covid-19 skiljer sig från influensa. Ett viktigt fynd är att mer än hälften av de boende på ett vårdhem, 27 personer av 48, som testade positivt för Covid-19 inte hade några symtom alls vid den tidpunkt då testningen skedde.
Asymptomatic Transmission, the Achilles’ Heel of Current Strategies to Control Covid-19

Smitta utan symtom #2
Denna forskningsartikel som publicerades i The Lancet säger att eftersom inkubationstiden för Covid-19 är cirka 5-6 dagar så kan det vara vanligt att människor är smittsamma innan de visar symtom.
How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?

Smitta utan symtom #3
En forskningsartikel publicerad i Nature Medicine visar att viruset är som mest kraftfullt i början av en infektion, alltså även innan den infekterade personen har några symtom.
Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19Smitta utan symtom #4
En studie publicerad i International Journal of Infectious Diseases gör en uppskattning av hur vanligt det är för människor att överföra coronavirus utan att visa symptom.
Estimation of the asymptomatic ratio of novel coronavirus infections (COVID-19)


Fråga: Varför inte låta mig smittas av viruset och bli immun?

Svar: Det är osäkert om man blir immun och hur länge en immunitet i så fall håller.

Immunitet och covid-19 #1
Denna studie i Nature Medicine indikerar att personer som har haft coronavirus kanske inte blir immuna eller att immunitet kanske inte varar.
Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections


Immunitet och covid-19 #2
En stor studie som genomfördes i Spanien indikerar att människor kanske inte blir immuna eller att immuniteten försvinner efter några månader. Studien publicerades i The Lancet.
Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study

Fråga: Kan covid-19 vara farligt för mig om jag är ung och frisk?

Svar: Ja, det finns många exempel på långvariga hälsoproblem efter en infektion av covid-19, även hos tidigare friska personer.

Kvarstående skador efter covid-19 #1
Denna studie i den vetenskapliga tidskriften Radiology dokumenterar lungskador som uppstått hos tidigare friska individer efter covid-19 infektion.
Temporal Changes of CT Findings in 90 Patients with COVID-19 Pneumonia: A Longitudinal Study

Kvarstående skador efter covid-19 #2
Denna studie i The Lancet dokumenterar lung- och organskador orsakade av covid-19 hos tidigare helt friska individer.
Immune mechanisms of pulmonary intravascular coagulopathy in COVID-19 pneumonia

Kvarstående skador efter covid-19 #3
En studie publicerad i Neurology dokumenterar permanenta hjärnskador hos covid-19 patienter.
Neurochemical evidence of astrocytic and neuronal injury commonly found in COVID-19

Kvarstående skador efter covid-19 #4
En studie i New England Journal of Medicine dokumenterar neurologiska skador som uppstått hos patienter med allvarliga covid-19 infektioner.
Neurologic Features in Severe SARS-CoV-2 Infection

Kvarstående skador efter covid-19 #5
Tidskriften Brain har undersökt de olika typer av hjärnskador som uppstått hos covid-19 patienter.
The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings

Fråga: Är det inte så att människor blir mer vårdslösa om de använder munskydd, och struntar i att hålla avstånd?

Svar: Nej, det finns tvärtom studier som visar att personer som använder munskydd blir mer försiktiga.

Munskydd/ansiktsmask leder till att människor blir försiktigare
En artikel med detta tema publicerades i British Medical Journal.
Is risk compensation threatening public health in the covid-19 pandemic?

Fråga: Vilka är det egentligen som rekommenderar munskydd och vad grundar de sina rekommendationer på?

Svar: Det kommer fler och fler rekommendationer om att använda munskydd. Här nedanför har vi listat några av dem.

Dessa rekommenderar munskydd/ansiktsmask #1
Många experter världen runt, inklusive en virolog som har mottagit Nobelpriset, rekommenderar munskydd.
Tygmasker kan hjälpa till att stoppa spridningen av COVID-19, rädda jobb och återställa jobb.

Dessa rekommenderar munskydd/ansiktsmask #2
Kungliga Vetenskapsakademin rekommenderar munskydd.
Vetenskapsakademien sammanfattar kunskapsläget. Experter inom mikrobiologi och medicin förklarar coronaviruset, sjukdomen och pandemin.

Dessa rekommenderar munskydd/ansiktsmask #3
Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar munskydd.
The #WearAMask Challenge

Fungerar munskydd/ansiktsmask?
Medlemmarna i Vetenskapsforum covid-19 har samlat ihop ett gediget vetenskapligt underlag som visar effekten av munskydd.
Omfattande underlag som visar effekten av munskydd skickat till Folkhälsomyndigheten

sv_SESVE